Universiteit Leiden

nl en

E-learning skills platform

Gefinancierd door de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Leiden Teacher's Academy hebben Wybrigje de Vries, Lisann Brincker en Marjo de Graauw een modulair e-learning skills platform ontwikkeld. Dit platform is nu operationeel en beschikbaar voor de docenten en studenten van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Doel en opzet

Het skills platform is gebouwd in Brightspace. Studenten van de hele faculteit Wis- en Natuurwetenschappen kunnen het gebruiken om de vaardigheden die ze tijdens hun studie tegenkomen onder de knie te krijgen en om zich voor te bereiden op een toekomstige carrière.

Het e-learning skills platform bevat een breed scala aan vaardigheidsmodules en -hoofdstukken verdeelt over verschillende domeinen. Hoe werk je online goed samen? Hoe schrijf je een wetenschappelijk artikel? Hoe geef je peer feedback? Hoe pitch je je onderzoek? Deze en nog veel meer vragen worden hier beantwoord. Ieder hoofdstuk bevat leerdoelen, een stukje relevante achtergrondinformatie, een stappenplan die ondersteuning biedt bij het uitvoeren van een vaardigheid en een checklist om na te gaan of je aan alle belangrijke componenten van een proces of product gedacht hebt. 

Met de ondersteuning van het skills team kunnen docenten de relevante vaardigheidshoofdstukken eenvoudig koppelen aan bestaande rooster, een syllabus of opdrachten. De bijbehorende leerdoelen kunnen makkelijk worden overgenomen om in ieder vak het trainen van vaardigheden beter op de kaart te zetten zonder de werkdruk bij docenten te verhogen. 

Studenten kunnen zich bijvoorbeeld met behulp van het platform voorbereiden op (werk)colleges en hun verworven vaardigheden direct toepassen. De beschikbare templates kunnen worden ingezet als tussentijdse checkpoints en geven studenten houvast tijdens het werken aan een opdracht. Bij het geven van feedback kunnen studenten makkelijk worden verwezen naar het platform waar ze een handvat voor het verbeteren van de betreffende vaardigheid vinden. Meer houvast en feedback betekenen minder mails in de docent inbox en betere kwaliteit van de eindproducten (zie ook Evaluatie en onderzoek).

Het skills team helpt bij elke stap van het implementatie proces. Hierbij kan het gaan om het leggen van een of twee links tot aan het ondersteunen van een gehele vaardigheden lijn. Bij interesse kun je altijd contact opnemen met het skills team om het platform te leren kennen en de mogelijkheden te bespreken.

Op het platform krijgen studenten praktische ondersteuning in de ontwikkeling van diverse vaardigheden die direct toepasbaar zijn voor de vakken die zij volgen. Vooral in studieprogramma’s die op dit moment (nog) geen expliciete vaardigheidslijn en/of -onderwijs bevatten is er soms onvoldoende uitleg van de basis processen en producten die studenten tegen komen. Het platform is een laagdrempelige tool die door studenten van alle niveaus (BSc en MSc) gebruikt kan worden om juist deze basis te versterken en uit de breiden. 

Studenten leren o.a. hoe zij effectief en efficiënt een bepaald type eindproduct op kunnen leveren. De uitleg, templates, voorbeelden en stappenplannen leiden studenten door het hele proces heen. Gebeurt dit in een team? Dan leren studenten ook hoe ze professioneel samenwerken en elkaar feedback kunnen geven. Modules over het omgaan met stress en het oefenen van studie vaardigheden zoals academische teksten lezen of examens maken kunnen bijdragen aan een prettigere studententijd. 

Studenten mogen ook buiten hun vakken om het platform gebruiken om aan hun vaardigheden te werken en behouden toegang gedurende hun hele studie. Vragen over het e-learning skills platform?  Neem dan gerust contact op met het skills team via skills@science.leidenuniv.nl.

Het platform is geëvalueerd tijdens verschillende pilotstudies onder bachelor studenten. Tijdens deze pilots was het gebruik van het platform vrijwillig en niet direct van invloed op het eindcijfer. Zowel de eerstejaars- als de derdejaars bachelorstudenten van de Biofarmaceutische Wetenschappen als studenten van de Biologie minor Moleculaire Biotechnologie waren zeer enthousiast over het skills platform. Daarnaast behaalden studenten die de vaardigheidsmodules actief gebruikten hogere cijfers voor hun eindproducten.

Meer weten?

We geven jou en je collega's graag een rondleiding door het platform! Neem contact met ons op via skills@science.leidenuniv.nl om een afspraak in te plannen.

skills@science.leidenuniv.nl
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.