Universiteit Leiden

nl en

Actief aan de slag met de lesstof in de collegebank

Hoe krijg je meer interactie met je studenten tijdens college? Paz Gonzalez heeft een methode bedacht waarmee ze haar studenten een actieve rol geeft tijdens college en zo (zelfs grootschalige) hoorcolleges verandert in een werkcollege.

Wat heb je gemaakt?

'Voor 12 colleges van het Kerncurriculum Taalkunde heb ik oefenmateriaal met antwoorden ontwikkeld. Ik deel mijn hoorcollege op in twee delen. Ik begin met de uitleg van de cursusstof en in het tweede deel gaan studenten aan de slag met het oefenmateriaal, waarmee zij direct de kennis toepassen die zij hebben opgedaan tijdens het eerste deel van het college. Hiermee wordt het tweede deel van het college eigenlijk een soort werkcollege.  

Het programma dat ik gebruik om het oefenmateriaal met studenten te delen heet Wooclap. Dit is een online tool waarmee studenten tijdens college kunnen ‘stemmen’ op het juiste antwoord op een oefenvraag. Ik laat de oplossing pas zien als iedereen antwoord heeft gegeven. Studenten maken op deze manier de stof eigen zonder dat ik tijd kwijt ben aan nakijken.   

De set met oefeningen die ik heb ontwikkeld kunnen zowel formatief (tijdens college) als summatief (tijdens toetsen) gebruikt worden.'

Wat was de aanleiding?

'Het vak Kerncurriculum is een eerstejaars verplicht vak, met +/- 200 studenten uit verschillende talenopleidingen. Het vak is opgezet als hoorcollege, maar dat werkte niet goed. Studenten hadden te weinig inzicht in de stof en te weinig oefenmomenten.  

Ik ben van mening dat er tijdens college meer oefenmomenten nodig zijn. Op die manier kunnen studenten de stof beter volgen en ik kan ook zien of de studenten de stof beheersen.'

Hoe was de opzet van jouw cursus?

'De cursus wordt gegeven in het eerste semester en is ingedeeld in twee blokken. In totaal is er 12 weken lang 2 uur college per week. De oefeningen gebruik ik in het tweede uur van elk college. ' 

Hoe pak je het aan?

'Een aantal colleges wordt gegeven door gastdocenten, hierdoor zijn er vaak ‘last minute’ veranderingen. Pas als ik precies weet wat de docent gaat vertellen kan ik de oefeningen maken. Soms maak ik daarom pas kort van tevoren de oefeningen. Deze oefeningen stuur ik naar mijn studentassistent voor de week erna. Zij zet de oefeningen in Wooclap en bedenkt welk vraagtype het beste bij de oefening past. We hebben wekelijks een afspraak van een uur, waarin we alles doornemen en evt. wat aanpassen en voilà, het oefenmateriaal voor het volgende college is af'

Welke ondersteuning heb je gehad bij het uitwerken van deze lesmethode?

'Veel oefeningen maken en nakijken is niet te realiseren als ik alles zelf moet doen. Ik heb daarom via ECOLe subsidie aangevraagd voor dit onderwijsvernieuwingsproject. Hiermee heb ik afgelopen zomer tijd gekregen om oefeningen te bedenken. Daarnaast heb ik tijdens deze collegeperiode een geweldige studentassistent, Claudia Berruti, die mijn oefeningen verder uitwerkt in Wooclap. ECOLe heeft Claudia op weg geholpen in Wooclap en helpt bij vragen. '

Wat is het voordeel van deze methode?

'Ik heb meer tijd om de hoorcolleges voor te bereiden en ik kan de studenten beter bereiken tijdens oefenmomenten. Er ontstaat discussie en iedereen moet meedoen.  

Daarnaast worden de oefeningen optimaal gebruikt zodat studenten beter zijn voorbereid op de toetsen. '

Wat zijn de aandachtspunten?

'Op dit moment ben ik zeer tevreden met deze nieuwe aanpak. Ik zie tijdens de colleges welke onderwerpen aandacht verdienen. Er zijn wel een paar studenten die de oefeningen niet serieus nemen, maar gelukkig zit mij dat niet in de weg.'

Welke tips heb je voor andere docenten?

'Als je het de eerste keer doet, weet je nog niet welke vragen studenten moeilijk vinden en aan welke onderwerpen je extra aandacht moet besteden. Wees dus voorbereid op wat improvisatie!  

Let er ook op dat je niet te veel oefeningen per college bedenkt. In mijn enthousiasme heb ik soms te veel oefeningen bedacht, waardoor ik niet alles kon behandelen. Dat komt doordat er door de vragen discussie ontstaat, wat heel goed is, maar ook tijd kost. '

Meer weten over Wooclap? Klik dan hier voor meer informatie.

Lunchbyte - Actief aan de slag met de lesstof in de collegebank (25 november)

Wil je meer weten over hoe Paz haar hoorcollege verandert in een werkcollege? Kom naar de lunchbyte op 25 november om 12 uur!

Meld je aan voor de lunchbyte
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.