Universiteit Leiden

nl en

Best practices

Ontdek hoe jouw collega’s hun onderwijs inrichten en bekijk de tips die zij geven.

Activerende werkvormen

Hoe betrek je studenten in tijden van corona? Sara Brandellero, medevoorzitter van de opleidingen Latijns-Amerikastudies, creëerde opdrachten die een breed scala aan vaardigheden vereisen. En het resultaat was prachtig.

Lees het hele artikel met Sara Brandellero.

Digitaal toetsen

N=300, T=120, Proctoring: Nee, Remindo: Ja 

Tentamen Wetenschapsfilosofie online afnemen, met mogelijkheid tot samenwerking. 

Aanleiding 

Door de corona-crisis kon het tentamen Wetenschapsfilosofie voor Geesteswetenschappen niet fysiek door gaan. Maar hoe kan je een multiple-choice tentamen voor honderden studenten online aanbieden zonder dat je allerlei soorten van fraude in de hand werkt? 

Aanpak 

De twee vormen van fraude die gemakkelijk zouden kunnen plaats vinden zijn het gebruiken van boek/literatuur, en het overleggen met andere studenten. Natuurlijk kan je proberen dit enigszins te ontmoedigen door de tijdsdruk op te voeren en de volgorde van de vragen te randomiseren, maar daarmee pak je het probleem niet bij de wortel aan. In plaats daarvan heb ik ervoor gekozen om de nieuwe situatie te omarmen. Ik heb er een open boek tentamen van gemaakt, met minder vragen die echter wel dieper op de gelezen teksten in gaan. En ik heb de studenten de gelegenheid gegeven om met maximaal drie anderen samen te werken. Iedereen vulde wel zijn eigen tentamen in, maar men mocht met drie anderen overleggen; en op het tentamenformulier werd gevraagd die anderen ook te noemen. 

Het voordeel 

Fraude wordt voorkomen. Studenten komen nog een keer op een leerzame manier met de stof in aanraking, door er met elkaar over in discussie te gaan. De vragen kunnen dieper en meer interpretatief zijn. En de cijfers waren niet heel anders dan anders. 

Tip 

Je moet uiteraard heel goed nadenken over de vragen die je stelt. Alles wat de student in een minuutje kan opzoeken, is geen goede vraag - ze moeten echt iets van inzicht laten zien. 

Inspiratie 

Ik heb me laten inspireren door het filmpje Flipping the Class Exams van Frans-Willem Korsten.  

Flipping the classroom

De uitdaging: neem driehonderd studenten van sterk uiteenlopende vakgebieden en leer ze in twaalf lessen de basis van wetenschappelijk denken. Onmogelijk? Hoogleraar Ben Arps en zijn team van tutoren deden het. Een stroom aan positieve studentenevaluaties was het resultaat.

Lees het hele artikel met Ben Arps.

Dan Levy's artikel  The Synchronous vs. Asynchronous Balancing Act laat je goed nadenken over de structuur van je online onderwijs en je voorbereiden dmv twee eenvoudige vragen:

  1. Hoe verdeel je de inhoud van jouw vak in synchroon en asynchroon lesmateriaal?
  2. Hoe kan ik leren om asynchroon lesmateriaal te gebruiken om mijn live-lesgeven te verbeteren?

Het artikel bevat goede voorbeelden van hoe je educatieve inhoud kunt splitsen. Dan Levy spreekt over de 'laundry test' voor asynchrone activiteiten. Een studente vertelde hem onlangs dat als zij tijdens een online college de was kon vouwen, ze de opname van het college zou bekijken en niet live zou deelnemen.
Door een stap toe te voegen tussen het asynchroon leren en de live sessies met studenten, kun je meer te weten komen over de voortgang van de studenten en met welke concepten ze worstelen. Als docent kun je deze stap ook gebruiken om de studenten in staat te stellen het asynchrone lesmateriaal goed voor te bereiden. Op deze manier kun je ook je live colleges aanpassen aan de reacties van de studenten.

Algemene tip van Dan Levy: begin klein, verander eerst een paar colleges en kijk of het werkt.

Online onderwijs

Chatblasts and toevallige ontmoetingen – tips and tricks online onderwijs

Weet jij wat een chatblast is? Stimuleer jij ook toevallige ontmoetingen tussen studenten online nu het fysiek napraten na college onmogelijk is? Of maak je ook een playlist om het wachten voor een video college wat aantrekkelijker te maken? Op 12 november jl. gaf Ionica Smeets, hoogleraar Wetenschapscommunicatie bij W&N een verrassend webinar over ‘communiceren in bizarre tijden’. Ze geeft zeer bruikbare en concrete tips voor online onderwijs in het kader van de nieuwe serie Nuffic meets…… die zij o.a. baseerde op het artikel The Synchronous vs. Asynchronous Balancing Act van Dan Levy en haar eigen ervaringen bij haar colleges.

Het webinar van Ionica Smeets bestaat uit drie delen van ongeveer 20 minuten. Het eerste deel (vanaf 24 minuten gaat over wetenschapscommunicatie, in het tweede deel (vanaf 40 minuten) geeft Ionica zeer bruikbare en concrete tips voor online onderwijs en het stimuleren van interactie met studenten. Tot slot gaat het over communiceren in een internationale context.

Bij het laatste onderwerp ‘Internationalisering’ is,ze optimistisch. Kijk naar wat de huidige situatie wel mogelijk maakt. Ze geeft tips om internationaal, ook voor het onderwijs, de samenwerking op te zoeken met onderzoekers en docenten uit de hele wereld. Ben je al bezig met het nadenken over je colleges en je vak in het tweede semester? Nodig dantijdig een internationale gastdocent uit die een interessante (wellicht niet-westerse) invalshoek kan bieden op de inhoud van je vak door de gastspreker een online college te laten geven.

De link van dit webinar is hier beschikbaar.

Het webinar bestaat uit drie delen:

  1. Science Communication (vanaf minuut 24)
  2. Online education: good practices (vanaf minuut 40)
  3. Internationalisering: what is possible during the corona pandemic

Good practices

Good practices kerncurriculum Area Studies

Wat?

Online multimediaal “leerboek”: het studiemateriaal bestaat uit twaalf digitale multimedia-lessen met volop afwisseling: tekstjes, video-talks van de auteur/docent, case studies, leesstof, interactieve kennischecks. De wetenschappelijke leesstof is ingebed in de les. Deze artikelen zijn per definitie moeilijk. In eraan voorafgaande, aansprekende case studies – korte documentaires, interviews, nieuwsartikelen, webpagina’s – worden de wetenschappelijke problematiek en theoretische concepten impliciet aan de orde gesteld. Dit alles wordt online aangeboden in een format dat toegankelijk is op een computer, tablet of smartphone.

Wat was de aanleiding?

Drieledig: (1) Het ontbreken van een algemeen leerboek voor area studies. (2) Voor de case studies de noodzaak om een brug te leggen tussen enerzijds de kennis en belangstelling van studenten en anderzijds de abstracte thematiek en concepten van de area studies. (3) De noodzaak van online onderwijs (Covid-19). Maak van de nood een deugd!

Hoe pak je het aan?

Denk in termen van Generation Z, maar doe geen concessies m.b.t. het einddoel: wetenschappelijk lezen, schrijven, spreken, observeren, analyseren. Gebruik Rise Articulate, Kaltura Capture en betrouwbaar en interessant materiaal op het web.

Het voordeel

Het leermateriaal is gevarieerd en onderverdeeld in korte stukken. Het is 24/7 toegankelijk.

Beoordeling werkvorm: aantal sterretjes (max 5):

*****

Tips

Zorg dat elk onderdeel 5 à 20 minuten geconcentreerd werk vereist. (De leesstof – wetenschappelijke artikelen – is een uitzondering.) Maar vermijd disoriëntatie: geef keer op keer aan hoe het bewuste onderdeel in het geheel past.

En: begin, als proef, met een les of twee. Net als het maken van een leerboek is dit heel leuk om te doen, maar erg veel werk.

 

Gebruikte techniek:

• zie “Hoe pak je het aan”

Aantal studenten:

• 268, uit 14 verschillende BA- en pre-Master-programma’s

Duur:

• één semester, 12 lessen

Online/hybride:

• Online in 2020/21, naar verwachting hybride in 2021

Link: • Les 6 uit de cursus: <https://rise.articulate.com/share/mNnMglbz-EdQfDRHvL1HCrlLHUCsYQIi#>

Ondersteuning ingeschakeld:

• subsidie verleend door ECOLe: inzet student-assistent bij het ontwerpen van de case studies

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.