Universiteit Leiden

nl en

Inclusief onderwijs

Welkom op de webpagina Inclusief Onderwijs van onze faculteit. Bij Geesteswetenschappen hechten we veel waarde aan een inclusieve leeromgeving waar alle studenten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en zich volop kunnen ontplooien.

Om die reden bieden we onze docenten graag extra ondersteuning in het ontwikkelen van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs is gestoeld op het idee dat alle studenten kunnen deelnemen aan het leerproces, ongeacht hun achtergrond of identiteit. Daarnaast draait inclusief onderwijs om het verruimen van perspectieven en het stimuleren van nieuwe benaderingen van traditionele en hedendaagse onderwerpen.

Vineet Thakur

Universitair docent International Relations (Instituut voor Geschiedenis)

Vineet Thakur

Inclusief onderwijs betekent voor mij continu reflecteren op mijn eigen ideeën over pedagogiek. Tot op zekere hoogte verschillen onderwijsvereisten van cursus tot cursus. Flexibiliteit is dus belangrijk. Tegelijkertijd is het belangrijk om aandacht te hebben voor de behoeftes van studenten. Als docent dien je dus bewust te zijn van je eigen blinde vlekken.

Inclusief onderwijs houdt in dat men over een groter repertoire aan instrumenten beschikt en dogma’s vermijdt – inclusief het idee dat technologie het onderwijs noodzakelijkerwijs inclusief maakt.

Dit betekent ook dat we moeten luisteren naar meer stemmen binnen de lesomgeving en verschillende stemmen van buiten naar binnen moeten halen. Uiteindelijk is het niet de taak van de docent om studenten te overtuigen van een bepaald perspectief, maar om hen te wijzen op een breder scala aan perspectieven. Tot slot heb ik geleerd dat een goede docent weet hoe ongemakkelijke stiltes in colleges te navigeren

Mo Gordon

Docent (Centre for Linguistics)

Mo Gordon

In mijn perspectief is onderwijs inclusief wanneer iedereen gerespecteerd wordt en toegang tot leren heeft, ongeacht de achtergrond of ondersteuningsbehoefte van studenten. Het lesmateriaal dient inclusie te reflecteren: het dient onderwerpen te benaderen vanuit diverse invalshoeken die niet slechts representatief zijn voor één cultureel dominante groep.

Ik probeer een inclusieve lesomgeving te creëren waarin studenten met diverse achtergronden zich veilig kunnen voelen om deel te nemen en zich comfortabel voelen om mij te laten weten wat ik kan doen om in hun behoeftes te voorzien. Een belangrijke manier waarop ik dit doe is door te laten zien dat ik opensta voor suggesties en feedback. Ik laat mijn studenten weten dat ik mijn best doe om hun belangen te behartigen en dat zij zich vrij mogen voelen om mij te benaderen als ik hen kan helpen of mijn lessen dien aan te passen.

De Universiteit Leiden biedt diverse trainingsmogelijkheden aan die specifiek gericht zijn op inclusief onderwijs. Deze zijn essentieel in het creëren van bewustzijn en het bieden van de noodzakelijke instrumenten voor een inclusieve lesomgeving. Ik moet bekennen dat ik persoonlijk meer bewust werd van diversiteit door werkervaring, en ik leer nog steeds hoe ik een meer inclusieve docent kan zijn. Ik denk dat het laatste cruciaal is. Je dient jezelf te blijven monitoren als docent; welke impliciete vooroordelen heb ik als docent? Hoe kan ik deze aanpakken? Wat kan ik doen of zeggen zodat mijn colleges toegankelijk zijn voor een diverse groep? Ten slotte, als docenten dienen we een voorbeeldrol aan te nemen voor studenten. Daardoor is diversiteit in de werving van medewerkers van groot belang; zo kunnen studenten van diverse achtergronden en ondersteuningsbehoeftes zichzelf op die manier gerepresenteerd voelen. Als je aan mij vraagt wat nog beter gedaan kan worden, kijk dan naar een wervingsbeleid dat diversiteit faciliteert

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.