Universiteit Leiden

nl en

FSW-gemeenschap levert waardevolle feedback op facultaire visie- en strategieplan

Op 22 april kregen alle medewerkers en studenten van de Faculteit der Sociale Wetenschappen een uitnodiging om mee te praten over het facultaire visie- en strategieplan. Dat konden ze doen door een van de feedbacksessies op 10, 11 en 12 mei bij te wonen. Die sessies waren een succes: het Faculteitsbestuur wil iedereen die heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.

De vijf consultatiebijeenkomsten leverden goede gesprekken en waardevolle feedback op de ‘wascoschets’ (de 80%-versie) van het visie- en strategieplan (VSP) op. Tijdens de bijeenkomsten werd uitgebreid gesproken over de verschillende onderwerpen en thema’s in het plan, soms in een grotere groep, soms in een persoonlijke dialoog.

Een voorlopige conclusie is dat de thema’s ‘Werkdruk’ en ‘Sociale Veiligheid’ hoog op de agenda staan, licht bestuurssecretaris Jordi Kerkum toe. Nu begint de volgende fase van het proces: de komende weken wordt alle opgehaalde input verwerkt en toegevoegd aan de feedback die vanuit instituten en de Faculteitsraad wordt aangedragen, maar ook vanuit individuen die de moeite hebben genomen om hun gedachten via e-mail te delen. Dit zal in samenspraak met de originele schrijversteams resulteren in een conceptplan, met als doel dat het voor de zomer tot besluitvorming komt.

De aanwezigen: waarom besloten zij bij te dragen?

Christine Espin, hoogleraar bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen: ‘Het doel van ons onderzoek is niet (alleen) welzijn, maar: hoe kunnen we kinderen helpen te leren? Leren en onderwijs zijn bijna altijd een groot onderdeel van sociale wetenschappen. Ik zie dat nog niet terug in onze visie, dus dat heb ik aangegeven.’

Leila Demarest, universitair docent bij het instituut Politieke Wetenschap: ‘Elk jaar moeten er docenten gezocht worden, zelfs als we al echt goede hadden, en die moeten elk jaar getraind worden. Soms zijn ze ook niet zo goed, omdat ze de vaardigheden nog niet hebben; dit is dus ook niet goed voor het onderwijs. Dus als er één concreet punt is waar het plan meer naar zou moeten kijken, is het de docentensituatie.’

Eleanor Daw, derdejaars pedagogiekstudent: ‘Voor mij was het belangrijkste dat je niet zomaar kunt zeggen dat je allerlei ideeën hebt als je ze niet daadwerkelijk gaat uitvoeren. Ik dacht: als ik vraag hoe ze gaan doen wat ze zeggen, dan kan ik helpen om de plannen concreter te maken.’

Monique van der Geest, HR-adviseur: ‘Ik vind dat diversiteit, inclusie en sociale veiligheid de randvoorwaarden zijn voor het hele plan. Alles staat of valt ermee of mensen zich veilig voelen om dingen te uiten.’

Geef je mening per e-mail voor 2 juni 2022!

Was je niet aanwezig bij een van de feedbackbijeenkomsten, maar wil je wel je mening over het visie- en strategieplan delen? Dat kan tot 2 juni 2022 door een e-mail te sturen naar BestuurFSW@fsw.leidenuniv.nl. Het bestuur stelt elke feedback op het plan op prijs, dus schroom niet om je op- en aanmerkingen te delen.

Lees de wascoschets hier (inloggen nodig)

Beeld: Abel van de Sluis
Tekst: Emma Knapper

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.