Universiteit Leiden

nl en

Digitaal toetsen

Digitaal toetsen kan vele vormen aannemen. Laat studenten essays schrijven, een podcast of kennisclip maken, samen in groepjes een toets maken of laat ze een toets afleggen met verschillende vraagtypen.

Digitaal toetsen maakt niet alleen andere manieren van toetsen mogelijk, maar kan ook werkdruk verlagend zijn. Voordelen zijn bijvoorbeeld:

  1. Gesloten vragen worden automatisch nagekeken.
  2. Bouw je een vragenbank op? Dan kun je vragen hergebruiken.
  3. Het ontcijferen van handschriften is niet langer nodig.
  4. Verdeel nakijkwerk makkelijk onder collega's en kijk tegelijkertijd na.
  5. Na afloop van het tentamen krijg je (vaak) een analyse over de kwaliteit van je toets.

Overzicht toetsvormen

Informatie en handleidingen over de genoemde tools vind je bij digitale toetstools. Op de webpagina van de universiteit over toetsen op afstand kun je het Handboek voor Digitaal Toetsen voor tips en tools voor digitale tentaminering bekijken. 

Tool: Remindo, Brightspace Quizzes

Als je studenten wilt aanmoedigen om zich met de lesstof bezig te houden, gebruik dan formatieve toetsen die ze thuis vóór of na het college kunnen afleggen. Door gebruik te maken van Remindo kun je een vragendatabase aanmaken die je in de toekomst kunt (her)gebruiken. Bekijk de webinar over formatieve toetsing met behulp van Remindo en vraag een account aan bij ECOLe om aan de slag te gaan. Als je niet geïnteresseerd bent in het opbouwen van een vragenbank op lange termijn dan is Brightspace Quizzes wellicht de betere optie.

Tool: TurnitIn, Peermark

Studenten leveren schrijfopdrachten in via Brightspace TurnitIn of Pitch2Peer. Turnitin is een externe tool die in Brightspace is geïntegreerd om o.a. opdrachten en papers te beoordelen. Daarnaast controleert het op plagiaat.

Tool: Kaltura Capture, Audacity, Sonobus, Pitch2Peer

Studenten kunnen een standaard presentatie op campus doen, of online via een van de video conferencing tools, maar het is ook mogelijk om ze een digitaal product te laten inleveren. Laat ze bijvoorbeeld hun eigen podcast of kennisclip maken. Hierbij leren ze handige skills voor op de arbeidsmarkt.

Studenten kunnen gebruik maken van dezelfde video- en audio tools die voor docenten beschikbaar zijn. Er is daarnaast een handleiding voor studenten om hen te helpen bij het maken van video-essays.

Pitch2Peer kan worden gebruikt om video en audio producten in te leveren. Download de Nederlandse of de Engelse instructie.

Tool: Brightspace TurnitIn, Remindo

Mogen studenten tijdens het tentamen de lesstof raadplegen? Geef studenten een Turnitin-opdracht en geef ze een tijdsbestek om hun antwoorden in te dienen. Je kunt eventueel nog controleren op plagiaat met behulp van Turnitin.

Let op: je kunt met TurnitIn niet met meerdere docenten tegelijkertijd nakijken. Wil je dat wel? Dan kun je gebruik maken van Remindo.

Tools: Remindo, Brightspace Quizzes

Zowel Remindo als Brightspace Quizzes kan worden gebruikt om multiple choice, eventueel in combinatie met open vragen, af te nemen. Beide programma's bieden verscheidene vraagtypen. Remindo tentamens kunnen ook op campus worden afgenomen.

Zie informatie bij digitale toetstools om een keuze tussen de twee te maken. ECOLe kan je ook helpen met je keuze.  

Luistertoetsen kunnen worden uitgevoerd met behulp van Remindo. Remindo biedt de mogelijkheid om een limiet te stellen aan het aantal keren dat studenten een geluidsfragment mogen afspelen. Houd er rekening mee dat studenten de audiofragmenten kunnen pauzeren. Online proctoring kan worden gebruikt om fraude of misbruik te verminderen.

Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking hebben recht op extra faciliteiten tijdens tentamens, zoals extra tijd of een laptop. De procedure met betrekking tot examinatie voor studenten met een functiebeperking is opgenomen in Procedure tentaminering voor studenten met een functiebeperking 2020-2021.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.