Universiteit Leiden

nl en

Externe communicatiemiddelen

De Universiteit Leiden is trots op haar onderzoek en onderwijs, haar medewerkers en studenten. Daarom wil zij de samenleving graag op de hoogte houden van wat er aan de universiteit gebeurt.

Website

Het belangrijkste promotiekanaal is onze publieke website: universiteitleiden.nl. Wilt u de mogelijkheden van dit kanaal benutten? Meer informatie over onze redactieorganisatie, technische voorzieningen en schrijven voor het web vindt u onder webredactie.

Nieuwsbrieven

Daarnaast heeft de universiteit digitale nieuwsbrieven, waarmee we de de resultaten van de universiteit onder de aandacht brengen:

 • Externe relaties

  Meer dan 7.000 alumni, journalisten, samenwerkingspartners en overige belangstellenden krijgen elke dinsdag een nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws van en over de universiteit. Meld u nu aan >
 • Studenten

  Alle studenten krijgen rond de 15e van elke maand een nieuwsbrief in hun mailbox.
 • Alumni nieuws

  Elke derde donderdag van de maand - met uitzondering van augustus - ontvangen ongeveer 35.000 geabonneerde alumni de digitale nieuwsbrief Alumni Nieuws
 • Internationaal publiek

  Rond de 15e  van elke maand ontvangen zo'n 50.000 mensen een internationale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief gaat naar buitenlandse universiteiten en internationale relaties van de universiteit, naar internationale studenten in Leiden en internationale medewerkers. Meld u nu aan > 
 • Jaarlijkse publicaties voor een breed publiek

  We brengen jaarlijks de corporate borchure 'Over ons' uit. Deze is te downloaden of te bestellen via de website.

Redactie

De universitaire nieuwsredactie schrijft en publiceert nieuwsberichten en aankondigingen voor de website en de nieuwsbrieven. Ook redacteuren bij de faculteiten maken berichten. Meer informatie vindt u hier.

Tips?

Reacties en suggesties voor onderwerpen zijn welkom op nieuws@leidenuniv.nl.

Social media

We zijn actief op verschillende social media:

Omdat social media tegenwoordig zo'n belangrijke rol spelen in de communicatie, hebben we hiervoor ook richtlijnen en tips opgesteld.

Publicaties in print

De universiteit brengt ook enkele papieren publicaties uit:

Relatiemagazine Leidraad

Medewerkers, alumni en externe relaties ontvangen driemaal per jaar het relatiemagazine Leidraad. Leidraad is ook te downloaden op de website voor alumni.

Jaarlijkse publicaties voor een breed publiek

We brengen jaarlijks enkele brochures uit, zoals 'Over ons'. Deze zijn te downloaden of te bestellen via de website. 

Universitair weekblad Mare

Mare is het informatie- en opinieblad van de universiteit. Mare bericht wekelijks op journalistieke wijze over ontwikkelingen aan de universiteit en op het gebied van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. De redactie bestaat uit professionele journalisten en is onafhankelijk. Het beleid van de redactie wordt achteraf marginaal getoetst door de redactieraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de universitaire gemeenschap. Dit gebeurt aan de hand van het redactiestatuut waarin de doelstellingen van het weekblad zijn vastgesteld. 

Lees Mare ook online.

Agenda

In de agenda op de website staan alle promoties, oraties, lezingen, congressen en andere (openbaar toegankelijke) activiteiten aan de Universiteit Leiden.

Website

Het belangrijkste promotiekanaal is onze publieke website universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen waarop onder meer onderzoeksoutput, nieuwsartikelen en agendaberichten verschijnen.

Profielpagina's van medewerkers

Wil je goed vindbaar zijn voor journalisten die op zoek zijn naar een deskundige die commentaar kan leveren op de actualiteit? Zorg dat je profielpagina op orde is. Dit is belangrijk voor een goede vindbaarheid via de website en Google.

Beschrijf jouw expertise in onderzoek, onderwijs en wat jouw eventuele rol is in de media. Voeg de juiste trefwoorden toe in het Nederlands en Engels. Daarnaast kunnen gerelateerde pagina’s worden gekoppeld, zoals nieuwsartikelen, agenda-items. onderzoeksprojecten, onderwijspagina's en dossiers. 

Het beheer van de gegevens hiervan ligt bij verschillende partijen. Hier lees je waar je terecht kunt voor aanpassingen op een specifiek een onderdeel van je profiel.

 • foto, tekst onder Overzicht, tekst onder Profiel, trefwoorden, contentblokken rechterbalk: de redacteur van uw organisatieonderdeel (zie de tab rechts hiernaast)
 • lijsten met nieuws, in de media, publicaties: via online formulier
 • functieomschrijving en contactgegevens: afdeling Personeel & Organisatie 
 • publicaties, nevenwerkzaamheden: zelf (via respectievelijk LUCRIS en Self Service)
 • veranderen van voornaam: zelf
  Instructie: Ga naar Self Service, klik op Eigen gegevens/Personal Profile en vervolgens op het potloodje dat naast uw naam en geboortedatum staat. Vul in het veld Roepnaam/Nickname uw voornaam in. Druk op Opslaan en terug/Save and back om de wijziging te bevestigen of op Afbreken/Cancel als u de wijziging niet wilt doorvoeren.

Wetenschapscommunicatie

We gebruiken wetenschapsdossiers om de schijnwerpers te zetten op onderzoek waar de universiteit al een jaren lange geschiedenis heeft en dat aansluit bij actuele onderwerpen. De faculteit is penvoerder in de volgende dossiers:

Studentenwerving

Voor de werving van onze studenten zijn er webdossiers voor de bacheloropleidingen en masteropleidingen

Nieuwsbrief

Daarnaast verstuurt de faculteit een digitale nieuwsbrief, met daarin updates over: speerpunten binnen de facultaire strategie, onderzoek en onderwijs, mediaoptradens van onze experts delen en aankondigingen plaatsen van lezingen en andere evenementen. 

Social media

Via social media kanalen vergroten we het bereik van onze digitale uitingen en gaan we de dialoog aan met onze doelgroepen. Doelstellingen zijn het vergroten van de naamsbekendheid van geesteswetenschappen in Leiden en de betrokkenheid van studenten, medewerkers en alumni bevorderen.

Wil je iets publiceren op de Facebookpagina van de faculteit? Maak daarvoor gebruik van ons online formulier.

De faculteit is actief op verschillende social media:

 • Twitter, ruim 5900 volgers, journalisten en onderzoekers
 • Facebook, ruim 9000 volgers, studenten en alumni
 • Instagram, ruim 2900 volgers, studenten en studiekiezers
 • Youtube, ruim 9000 abonnees 
 • LinkedIn, ruim 250 volgers

Blogs van onze wetenschappers

De faculteit heeft een aantal weblogs over onderzoek die inspelen op de actualiteit. De visie van de Leidse wetenschappers bepaalt de inhoud. Wil je ook een blog opstarten of deel uitmaken van een blog? Neem contact op met de webredactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.