Universiteit Leiden

nl en

Interne communicatiemiddelen

Bij een organisatie die zo groot is als de Universiteit Leiden is interne communicatie van groot belang.

Website en nieuwsbrieven

Ons belangrijkste interne communicatiemiddel is deze medewerkerssite. Informatie over de redactie vindt u op de pagina over webredactie.

Daarnaast ontvangen alle medewerkers elke dinsdag een nieuwsbrief met informatie over wat er speelt.

Tips?

Reacties op en suggesties voor nieuws zijn welkom op nieuws@leidenuniv.nl.

Universiteit Leiden in het nieuws

Wilt u weten wat er in de media over de universiteit, haar onderzoekers en studenten wordt geschreven? Meld u dan aan voor de digitale knipselkrant 'Universiteit Leiden in het nieuws'. De links in het overzicht vervallen na drie maanden. Wilt u een artikel voor eigen gebruik archiveren, maak dan meteen een kopie.

Let op: dit overzicht is alleen toegankelijk via het universitaire netwerk, dus op de werkplek of via de Remote Werkplek-omgeving. Geef daarom uw e-mailadres van de Universiteit Leiden op bij aanmelding. 

Nieuwsbrieven

De faculteit verstuurt een aantal nieuwsbrieven

  • medewerkers (wekelijks op donderdag)
  • studenten (wekelijks op donderdag)
  • alumni (maandelijks)

Daarnaast wordt vanuit verschillende afdelingen ook een nieuwsbrief verstuurd

  • Staats- en bestuursrecht
  • Europa Instituut
  • Hazelhoff centre

Aanleveren kopij 

De deadline voor kopij voor de facultaire nieuwsbrieven is woensdag 12.00 uur. U kunt uw kopij mailen naar online@law.leidenuniv.nl

Eenmalige plaatsing 

Berichten in e-nieuws worden slechts eenmalig geplaatst en niet herhaald, tenzij daar zeer dringende redenen toe zijn. Berichten mogen niet langer zijn dan 15 regels/200 woorden. Bij elk bericht is er de mogelijkheid een foto of logo te tonen. Afbeeldingen kunnen uitsluitend digitaal worden toegestuurd aan de redactie. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.