Universiteit Leiden

nl en

Communicatiestrategie

Onze communicatiestrategie maakt de prestaties van onderzoekers en studenten van de Universiteit zichtbaar en ondersteunt onze missie en kernwaarden.

De Universiteit Leiden wil graag dat studenten, onderzoekers en docenten voor haar kiezen. We streven naar inspirerend onderwijs voor studenten, een goed studieklimaat en een kwalitatief sterke onderzoeksomgeving voor de wetenschappelijke staf. Goed werkgeverschap is daar een onderdeel van. Communicatie, marketing en het opbouwen en onderhouden van relaties ondersteunen dit streven.

Visie op de toekomst

De universiteit streeft altijd naar vernieuwing. We hebben onze visie en strategische doelstellingen verwoord in het instellingsplan 2015-2020: Excelleren in vrijheid. Deze titel verbindt twee waarden die de universiteit al sinds haar oprichting in 1575 kenmerken.

Communicatie­strategie

Het belangrijkste doel van onze communicatiestrategie is het streven naar een imago dat steunt op wat de universiteit werkelijk is en wat haar wetenschappers presteren op het gebied van onderzoek en onderwijs: de ‘identiteit’ van de Universiteit Leiden. Dat betekent onder meer dat we veel aandacht besteden aan het zichtbaar maken van die prestaties. Een goed imago zorgt voor een positief effect op de werving van studenten en personeel en op het verkrijgen van onderzoeksfinanciering.

Herkenbaarheid

Voor die zichtbaarheid is niet alleen goede inhoud nodig, maar ook een herkenbare vorm. Door het goed toepassen van onze huisstijl is bij iedere communicatie-uiting direct duidelijk dat de Universiteit Leiden de ‘afzender’ is.

Ambities

De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van de Europese researchuniversiteiten. Dit draagt bij aan goede kansen voor onze afgestudeerden, zowel voor wetenschappelijke als andere functies. De zes ambities van de Universiteit Leiden voor 2015-2020 zijn:

  1. Een omgeving voor excellent onderzoek
  2. Activeren van talent
  3. Innovatie in teaching en learning
  4. Versterken van impact en innovatie
  5. Onderzoek en onderwijs in een internationale omgeving
  6. Verdere ontwikkeling van onze campus in Den Haag

Onze communicatie is erop gericht dit uit te dragen en zichtbaar te maken.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.