Universiteit Leiden

nl en

Registratievoorwaarden

De spelregels rondom de registratie voor evenementen.

Registratie

 1. Indien het maximum aantal deelnemers van een evenement is bereikt, kan niemand meer worden ingeschreven. Het is mogelijk je op een wachtlijst te laten plaatsen voor het betreffende evenement.
 2. Voor sommige evenementen geldt een gereduceerd tarief. Indien je voor een gereduceerd tarief wilt deelnemen, kan het Evenementenbureau verzoeken om een bewijs (collegekaart voor studenten) bij de inschrijving te tonen.
 3. De Deelnemer aan een evenement is zelf verantwoordelijk voor het regelen van reis, verblijf en visum en de kosten daarvan tenzij anders met de Universiteit Leiden is afgesproken.

Annuleren evenementen met deelnamegeld

 1. Je kunt alleen per e-mail annuleren:  e-mail: evenementenbureau@bb.leidenuniv.nl
 2. Wanneer je tot 7 dagen voor de startdatum van het evenement annuleert, bedragen de annuleringskosten € 40,-
 3. Wanneer je binnen 6 dagen voor de startdatum van het evenement annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van het deelnamegeld.
 4. Wanneer je op de startdatum of na aanvang van het evenement annuleert, wordt er geen restitutie verleend.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Universiteit Leiden is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Universiteit Leiden toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Universiteit Leiden voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Universiteit Leiden tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Universiteit Leiden ter zake van die schade uitkeert.
 3. De Deelnemer vrijwaart de Universiteit Leiden voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 4. De Deelnemer vrijwaart de Universiteit Leiden voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Universiteit Leiden toe te rekenen opzet of grove schuld.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.