Universiteit Leiden

nl en

Richtlijnen nieuwsbericht

Hoe schrijf je een goed nieuwsbericht? We zetten een aantal richtlijnen op een rij.

Om te beginnen een paar algemene richtlijnen:

 •  Introduceer personen (functie bij de naam)
 •  Vermijd jargon of ambtelijk taalgebruik en passieve vormen
 •  Schrijf vanuit de lezer en niet vanuit de organisatie
 •  Focus op het nieuwsfeit

Koppen

 •  Korte, krachtige kop (bij voorkeur op maximaal 2 regels)
 •  Kop staat los van artikel (tekst loopt dus niet door van kop in intro)
 •  Kijk voor tips over koppen en intro's op C&M Academie op onze website

Intro

 • Kort intro: bij voorkeur maximaal 40 woorden, anders ziet het er vooral op mobiele telefoons niet goed uit.
 • Intro kan los gelezen worden 
 • Intro (en tekst) tijdloos schrijven (niet ‘gisteren’ of ‘afgelopen dinsdag’)
 • Begin niet met een tijdsbepaling

Artikel

 •  Niet te lang: aantal woorden totale tekst (intro meegeteld): idealiter maximaal 450
 •  Gebruik betekenisvolle tussenkopjes
 •  Maak korte alinea’s (niet meer dan 100 woorden)
 •  Schrijf oprolbaar: zet de belangrijkste informatie bovenaan je bericht en het minst belangrijke onderaan
 •  Gebruik geen titulatuurafkortingen als prof. dr. mr., maar schrijf bijvoorbeeld hoogleraar of universitair docent

Foto’s

 • Zorg voor een aantrekkelijke, scherpe foto (vooral de eerste foto, die op overzichten en in nieuwsbrieven verschijnt)
 • Geen geschikte foto? Een bericht zonder foto kan ook. Soms is het mogelijk een stockfoto aan te kopen via de afdeling Strategische Communicatie & Marketing. Meer informatie vind je op onze pagina Beeldmateriaal website.

Gebruik van links

 • Gebruik betekenisvolle links. (Dus niet: Klik hier voor informatie over de opleiding Archeologie. Maar: Meer informatie over de opleiding Archeologie.)
 • Gebruik een interne link als die er is
 • Bij een promotie of ander evenement: neem een link op naar het gerelateerde agenda-item en zet jouw artikel bij het agenda-item

Rechterkant website

 • In het cms kan je onder 'gerelateerde wetenschappers' profielen toevoegen. Op de website komt boven de profielen standaard 'Wetenschappers' te staan. Pas de titel van deze kop aan als niet iedereen die er onder staat een wetenschapper is. 

Selectie van nieuws

We letten bij de selectie van nieuwsberichten voor homepage en nieuwsbrieven onder andere op: actualiteit, maatschappelijke relevantie, bijdrage aan de zes doelstellingen uit het strategisch plan, en de profilering van ons onderzoek).

Doel van een nieuwsbericht kan zijn om de pers (ook via persbericht) en/of een breed publiek te informeren over bijvoorbeeld een belangrijk evenement, de uitkomst van een onderzoek of een nieuwe opleiding. Ook de expertise van de universiteit binnen een actueel thema is 'nieuws'. Verder plaatst de redactie ook human interest berichten om een gezicht en stem te geven aan medewerkers, studenten en alumni van de universiteit.

Heb je nieuws waarover je een nieuwsbericht wil laten plaatsen? Neem dan contact op met:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.