Universiteit Leiden

nl en

Aanpak bachelorwerving

Nieuwe bachelors werven is voor onze universiteit natuurlijk van belang. We richten ons daarbij zowel op leerlingen als op scholen.

De belangrijkste doelgroepen zijn leerlingen uit de laatste drie klassen van het vwo en hbo'ers. Maar ook schooldecanen, docenten en ouders zijn een belangrijke doelgroep.

Studiebrochures en magazines

Van alle bacheloropleidingen verschijnt jaarlijks in augustus een studiebrochure met informatie over onder andere de inhoud van de opleiding, de toelatingseisen en de arbeidsmarkt.

Daarnaast zijn er ook de algemene magazines KIES en Studeren aan de Universiteit Leiden met informatie over studiekeuze, de universiteit en haar opleidingsaanbod, de stad en het studentenleven. De brochures zijn aan te vragen en te downloaden via de website. Ook delen we ze uit op voorlichtingsevenementen. Schooldecanen krijgen ieder jaar een doos met deze brochures toegestuurd.

De productie en eindredactie van de brochures is in handen van de directie Strategische Communicatie en Marketing. De faculteiten zijn verantwoordelijk voor de aanlevering van de inhoud. 

Webmarketing

Het belangrijkste instrument in de webmarketing is de website www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors. Daaraan gelinkt zijn de websites van de diverse voorlichtingsevenementen. Met webstatistieken (Google Analytics en Google Data Studio) volgen we het bezoek aan deze wervingssites. Heeft u vanuit uw opleiding of faculteit een suggestie? Mail deze naar wervingsite@bb.leidenuniv.nl

E-mail

We gebruiken ook e-mail als marketinginstrument. Aanstaande studenten krijgen bijvoorbeeld nieuwsbrieven over voorlichtingsevenementen.

Social media

Via Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube houden we aanstaande studenten op de hoogte van onze wervingsactiviteiten.

Adverteren

We plaatsen regelmatig banner-advertenties op externe websites die populair zijn bij vwo-scholieren. Ook zetten we zogenoemde ‘AdWords’ in: dit zijn advertenties die verschijnen als bezoekers relevante zoekwoorden (zoals opleidingsnamen) invoeren in Google.

Organisatie

Bij de bachelorwerving zijn betrokken:

Facultaire communicatie bachelorwerving

De communicatieadviseur bachelorwerving is de schakel tussen de facultaire bacheloropleidingen en de directie Strategische Communicatie & Marketing. De adviseur bachelorwerving is verantwoordelijk voor:

  • Het mede vormgeven van het communicatiebeleid van de faculteit;
  • Adviseren en ondersteunen van de opleidingen (instituten) bij de realisatie van het communicatiebeleid en zorg dragen voor een adequate evaluatie ten behoeve van de werving van bachelor studenten
  • Verzorgen van de voorkomende communicatietrajecten op het gebied van de bachelorwerving en ondersteunen bij de communicatie en activiteiten ten behoeve van de instroom van eerstejaars studenten
  • Begeleiding en aansturen van studentambassadeurs en pr-assistenten van de faculteit

De adviseur is aanspreekpunt voor de volgende (facultaire) communicatiemiddelen en evenementen:

  • Studeren aan de Universiteit Leiden (universitaire brochure)
  • Studereninleiden.nl
  • Universitaire Open Dag (W&N-opleidingen)
  • Ladies Science Day (W&N)
  • Meet Leiden Science (matchingsactiviteit W&N)

Heeft u een vraag over de bachelorwerving? Neem dan contact op met communicatieadviseur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.