Universiteit Leiden

nl en

Collegegelden

Naast de rijksbijdrage vormen de collegegelden een belangrijke bron van inkomsten voor de universiteit. De collegegelden maken deel uit van de eerste geldstroom.

Wettelijk vastgesteld en instellingscollegegeld

Er zijn twee soorten collegegeld: het wettelijk vastgestelde collegegeld en het instellingscollegegeld. Als een student niet aan door de overheid vastgestelde voorwaarden voor het betalen van wettelijk collegegeld voldoet, moet hij of zij instellingscollegegeld betalen.

De hoogte van het wettelijk vastgestelde collegegeld wordt jaarlijks door de overheid bepaald. Het is voor alle universiteiten gelijk. De hoogte van het instellingscollegegeld mag de universiteit zelf bepalen.

Afdracht

Het instellingscollegegeld dat een student betaalt komt centraal binnen bij de universiteit. De universiteit zet het collegeld door naar de betreffende faculteit, nadat een deel ervan is ingehouden. Dit ingehouden deel heet de afdracht. Deze afdracht is bedoeld als een vergoeding voor algemene universitaire kosten. U kunt hierbij denken aan huisvesting en dienstverlening vanuit het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken. Een overzicht van de hoogte van de afdracht per type opleiding is opgenomen in de kadernota en de begroting.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.