Universiteit Leiden

nl en

Begroting

Hoe staat de financiële situatie van de Universiteit Leiden ervoor? In de begroting lees je meer over de financiële resultaten en de verwachtingen van de universiteit. De begroting wordt vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Instemmingsrecht van de Universiteitsraad

De begroting wordt in concept besproken met de Universiteitsraad. De Universiteitsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, zoals deze in de Kadernota staan beschreven. Het College van Bestuur vraagt de Universiteitsraad daarom om akkoord op de verdeling van middelen over de hoofdposten: faculteiten / instituten, diensten, werkbudgetten en huisvesting.

Begroting downloaden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.