Universiteit Leiden

nl en

Post

Bij Post vindt je informatie over de diensten van de Centrale Postkamer, de posttarieven en postrondes. Heb je speciale verzoeken? Neem dan contact op met de Postkamer.

Posttarieven

De kosten voor de interne post worden op centraal niveau gedragen en niet doorbelast. Voor de kosten voor externe post kan je contact opnemen met de Centrale Postkamer. Kosten van koerierszendingen zijn niet vermeld i.v.m. met het unieke karakter van elke zending qua, inhoud, gewicht, afstand en bestemming in de wereld. Deze kosten worden doorberekend op basis van nacalculatie. De universiteit heeft raamovereenkomsten afgesloten met vaste post- en transportdienstverleners. Het is niet toegestaan om eigen dienstverleners in te huren.

Zendingen met een bestemming buiten de EU

Voor een zending met een bestemming buiten de EU geldt het volgende: 

  • Je hoeft niets te doen bij aanbieding van een reguliere briefzending; 
  • Je dient de inhoud en het telefoonnummer (van de geadresseerde) te vermelden op de postzending bij aanbieding van een aangetekend stuk of koerierszending. Ook moet je duidelijk leesbaar (en gemarkeerd) de woorden ‘per aangetekend’ en/of ‘per koerier’ te vermelden op het poststuk. Afhankelijk van de waarde van de zending is het soms ook nodig om een factuur bij te voegen waarop de (aanschaf)waarde van het item is terug te lezen. 

De douane en/of het transport-/koeriers-/postbedrijf in het land van ontvangst heeft deze gegevens nodig om eventueel contact op te kunnen nemen met de ontvanger over de inhoud van het poststuk (vanwege de veiligheid van invoer en/of douanekosten). Ook kan het nodig zijn om direct contact op te nemen met de ontvanger over het afleveradres en/of om een concreet aflevermoment af te spreken. Het is nodig om altijd bij de ontvanger na te gaan of deze akkoord is met de verstrekking van zijn/haar telefoonnummer voor aanvang van de verzending. 

Verzending van waardevolle poststukken

Bied waardevolle en/of onvervangbare poststukken zoals diploma’s altijd aan als een koerierszending. Koerierszendingen geven de meeste garantie op een snelle, transparante en veilige verzending. 

Heb je nog vragen, neem dan telefonisch contact op met de Centrale Postkamer. 

Postrondes

Op alle universitaire postlocaties wordt de post elke dag gehaald en gebracht tussen 09:00-15:00 uur. 

Heb je de laatste postrit gemist? Dan kan je tot 15.30 uur je poststukken afgeven op de Centrale Postkamer in het Willem Einthovengebouw op het Kolffpad 1.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.