Universiteit Leiden

nl en

Melden incidenten en ongevallen

Wat moet je doen als er iets misgaat of mis is gegaan? Bij inbraak, ongeluk of een andere onveilige situatie? Of als er sprake is van een datalek of cybercriminaliteit?

Wanneer elke seconde telt

 • Heb je met spoed hulp nodig? Is er een calamiteit of direct bedreigende situatie? Bel dan het alarmnummer van jouw gebouw (dit staat op je telefoontoestel).
 • Ben je buiten? bel dan 112.

Meld tenminste je naam, telefoonnummer, aard en locatie van het incident, eventuele slachtoffers. 

Geen spoed

Meld elk (potentieel) incident binnen 24 uur via één van de onderstaande loketten. Meld tenminste je naam, telefoonnummer, datum, tijdstip, aard en locatie van het incident en eventuele slachtoffers. Twijfel je over het juiste loket? Kies het meest waarschijnlijke loket voor het incident dat je wilt melden. De mensen van dat loket sturen je melding eventueel door naar de andere, juiste afdeling, die de melding vervolgens verwerkt.

Een gevaarlijke situatie of bijna-ongeval is een gebeurtenis die onder minder gunstige omstandigheden tot letsel had kunnen leiden. Denk aan een verhoogd risico op brand of explosie, vallen, stoten of een elektrische schok. Meld ongevallen waarbij nog niets ernstigs is gebeurd aan de arbo- en milieucoördinator van jouw locatie én via het online meldingsformulier.

 • Gaat het om een arbeidsongeval mét letsel? Bel dan het alarmnummer van jouw gebouw (dat staat op je telefoontoestel).
 • Ben je buiten? Bel dan 112.
 • Meld daarna het incident binnen 24 uur via het online meldingsformulier.

Meldingen binnen kantoortijden

Het is belangrijk dat schade aan een universitair gebouw zo snel mogelijk wordt doorgegeven. Schade meld je via dit formulier. Je hebt alleen toegang tot dit formulier met een ULCN-account. Medewerkers en studenten zonder ULCN-account kunnen schade melden via verzekering@vastgoed.leidenuniv.nl en ontvangen het in te vullen formulier daarna per mail.

Kom je er niet uit, neem dan contact op met de Servicedesk van je gebouw. Beschikt jouw gebouw niet over een servicedesk of is er dringende noodzaak voor rechtstreeks contact? Dan kun je de schade melden via telefoonnummer (90)1191. Bij geen gehoor bel je  (90)3029 of 06-14338425 of e-mail: verzekering@vastgoed.leidenuniv.nl

Meldingen buiten kantoortijden

Bij spoedeisende incidenten buiten kantoortijden (17.30 - 8.30 uur) bel je het alarmnummer van Huschka 071 402 0401. Bij echte noodgevallen bel je eerst 112.

 • Ben je blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën, biologische agentia, genetisch gemodificeerde organismen, radioactieve stoffen of (ioniserende) straling? Bel dan het alarmnummer van jouw gebouw (dat staat op je telefoontoestel). 
   
 • Bij prik- en snijaccidenten kom je in direct contact met bloed of een andere lichaamsvloeistof van een ander mens of dier. Dit kan door prikken of snijden gebeuren, maar ook door spatten of bijten. Neem in dat geval direct contact op met de bedrijfsarts via 071 527 8015. 

Bij een bedreigende situatie kun je denken aan een (poging tot) inbraak, diefstal, geweld of een bedreiging van een persoon.

Is het een spoedeisend incident?

 • Bel dan het alarmnummer van jouw gebouw (dat staat op je telefoontoestel).
 • Ben je buiten? Bel dan 112. 

Heeft het geen spoed?
Meld bedreigende situaties dan bij:

Contact Veiligheidszaken Nummer
Charro Kooijman 071-527 3184
Jaap van Zaanen 071 527 3802


Buiten openingstijden?
Meld incidenten buiten openingstijden bij onze mobiele surveillance:

 • Leiden: 06 26 97 50 16
 • Den Haag: 088 298 1500

Zij komen langs als je bijvoorbeeld de gevolgen van een inbraakpoging ziet, gebroken glas, verlichting die niet hoort te branden en alles wat afwijkt in en rondom de gebouwen.

Denk bij ongewenst gedrag bijvoorbeeld aan (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie op de werkvloer, schendingen van de wetenschappelijke integriteit of andere misstanden. Het gaat om afwijkend gedrag dat vragen, onrust of angst veroorzaakt bij jezelf of anderen.

Is het een spoedeisend incident?
Bel dan het alarmnummer van jouw gebouw (dat staat op je telefoontoestel). Ben je buiten? Bel dan 112.

Is het niet spoedeisend?
Meld ongewenst gedrag dan bij een van de vertrouwenspersonen van de universiteit. Je melding wordt anoniem geregistreerd en met de grootste vertrouwelijkheid behandeld. Je input is belangrijk: we kunnen leren van incidenten en de input meenemen in het veiligheidsbeleid van de universiteit.

Maak je je zorgen over een student omdat hij/zij een gevaar kan vormen voor een medestudent of medewerker? Denk bijvoorbeeld aan situaties als stalken of bedreiging. Dan kun je je wenden tot het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag.

 • Binnen kantooruren: 071-527 8025
 • Buiten kantooruren: 071-527 6666
 • of per e-mail

Een datalek vindt plaats wanneer persoonsgegevens in handen van derden vallen, die geen toegang tot die gegevens zouden moeten hebben of als persoonsgegevens onbedoeld verloren gaan. Meld datalekken bij de Helpdesk ISSC (tel. 8888). Neem bij twijfel contact op met de functionaris gegevensbescherming.

Cybercriminelen manipuleren bedrijfssystemen met behulp van virussen, malware of andere middelen. Zij proberen uw inloggegevens, studiegegevens of onderzoeksdata te stelen, om die vervolgens door te verkopen of te benutten voor hun doelen. Maar ook bedrijfsinformatie over financiën of processen zijn doelwit van cybercriminelen. U ontvangt bijvoorbeeld valse e-mails namens de Universiteit Leiden of u krijgt te maken met phishing. Meld cybercriminaliteit bij de Helpdesk ISSC (tel. 8888). Neem bij twijfel contact op met de de informatiemanager van uw faculteit.

Medewerkers die voor werk in het buitenland verblijven, kunnen in geval van nood hulp en advies inroepen via een van onze crisistelefoonnummers:

+31  71  5 27 66 66
+31 320 33 13 43
 

Deze telefoonnummers zijn dag en nacht bereikbaar.

Waarom melden?

De Universiteit Leiden wil een veilige omgeving zijn voor studenten, medewerkers en allen die op enige wijze verbonden zijn aan de universiteit. Daarom is het van groot belang dat incidenten worden gemeld. Incidenten leveren informatie op waarmee ze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast vormen de meldingen de basis voor nieuw veiligheidsbeleid.

Geheimhouding

Doe je een melding bij een vertrouwenspersoon? Dan wordt je melding vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon bewaart absolute geheimhouding. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.