Universiteit Leiden

nl en

ICT en onderzoek

ICT speelt een belangrijke rol in het wetenschappelijk onderzoek van de universiteit. Met behulp van ICT is het makkelijker om complexe onderzoekdata te verzamelen, te beheren, te analyseren en wereldwijd te delen. 

Verzamelen

Met surveytools kunt u online vragenlijsten maken voor het verzamelen van gegevens. 

Beheren

Datamanagement past u toe bij het creëren, opslaan, onderhouden, beschikbaar maken, archiveren en langdurig bewaren van onderzoeksdata.

Analyseren

Text- en datamining is een techniek dat u kunt gebruiken bij het analyseren van de data. Met geografisch informatiesystemen kunt u ruimtelijke relaties, patronen en tends analyseren en visualiseren.

Publiceren

Met bibliografische managers kunt u literatuurverwijzingen en pdf-documenten verzamelen, opslaan en organiseren. Door gebruik te maken van een plagiaatdetectietool kunt u uw eigen werk of andermans werk controleren op plagiaat. Via het LUCRIS Publication Management kunt u uw publicaties toevoegen aan het Leids Repositorium, een database van publicaties van Leidse Wetenschappers. De publicaties zijn zoveel mogelijk digitaal vrij toegankelijk (Open Access).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.