Universiteit Leiden

nl en

Het wissen van persoonsgegevens

Mensen hebben in een aantal gevallen het recht om de universiteit hun persoonsgegevens te laten wissen. Bijvoorbeeld als de universiteit de gegevens niet meer nodig heeft, of als iemand eerder gegeven toestemming intrekt.

Recht op vergetelheid

Mensen hebben in een aantal gevallen het recht om de universiteit hun persoonsgegevens te laten wissen. Dat noemen we het 'recht op vergetelheid'.

In welke gevallen kan ik persoonsgegevens laten wissen?

Als een betrokkene bij u meldt dat informatie objectief onjuist, onvolledig of niet ter zake doende is, kunt u die altijd laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met uw privacy officer.

Per mei 2018 kunt u ook persoonsgegevens laten verwijderen waar sprake is van:

 • Niet meer nodig

  De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
 • Intrekken toestemming

  De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar

  De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Onrechtmatige verwerking

  De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn

  De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen

  De betrokkene is jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website (‘dienst van de informatiemaatschappij’).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.