Universiteit Leiden

nl en

‘Bijna elk onderzoek heeft een beleidsdimensie, maar vaak weten wetenschappers er weinig vanaf’

Tussen 7 en 9 juni vindt in Den Haag de jaarlijkse conferentie plaats van het interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges (GTGC). Waarom je als Leids onderzoeker zou moeten komen? ‘Bijna elk onderzoek heeft een beleidsdimensie, maar vaak weten wetenschappers er weinig vanaf’, zegt programmatrekker Jan Aart Scholte.

Hoe kunnen veranderingen op mondiaal niveau (zoals op gebied van klimaat, economie en technologie) het beste worden aangepakt op bestuurlijk niveau? Dat is de centrale vraag van de jaarlijkse (Engelstalige) GTGC-conferentie, die dit jaar tussen 7 en 9 juni plaatsvindt in Den Haag. Wat kunnen Leidse wetenschappers ‘halen’ op deze dagen? We nemen enkele hoogtepunten van de conferentie door met hoogleraar Jan Aart Scholte.

Jan Aart Scholte

Bestuurders op internationaal niveau komen naar Den Haag

‘Van gemeentelijke vertegenwoordigers tot bestuurders op internationaal niveau: ze komen allemaal naar de GTGC-conferentie’, vertelt Scholte. ‘Zo zijn er tijdens de openingssessie, over de toekomst van het multilateralisme, vertegenwoordigers van de High Level Advisory Board van de Secretaris-Generaal van de VN aanwezig. Dit orgaan publiceerde onlangs nog een nieuw beleidsrapport over effectief en inclusief mondiaal bestuur. Zij zullen in gesprek gaan met wetenschappers die hun eigen bevindingen publiceerden over wat er nodig is om mondiale bestuursorganen effectiever te maken. En ook in de andere rondetafelgesprekken zitten grote namen, waaronder politicoloog Tom Biersteker over de effectiviteit van sancties. Tijdens het gesprek over klimaat schuift het Havenbedrijf Rotterdam, vertegenwoordiging vanuit de Tweede Kamer en een afvaardiging op Europees niveau aan.’

Er is een uitgebreid wetenschappelijk netwerk aanwezig

‘Global Transformations and Governance Challenges is een interdisciplinair programma met banden in meerdere faculteiten. Dat betekent dat er een brede Leidse vertegenwoordiging aanwezig is tijdens onze conferenties; een goede gelegenheid voor wetenschappers om hun netwerk uit te breiden. De conferentie ontving dit jaar bovendien meer dan honderd papers van binnen en buiten de universiteit.’

‘Governance’ is een belangrijk onderdeel van veel onderzoeksthema’s, waar wetenschappers desondanks weinig van weten

‘Er komen al veel wetenschappers uit diverse disciplines op ons af, maar sommige hoeken zijn nog wat ondervertegenwoordigd. Wis- en natuurkundigen, archeologen, medici… die zouden veel aan deze conferentie kunnen hebben’, zegt Scholte. ‘Of het nu gaat om klimaat, erfgoed of zorg: al deze onderwerpen hebben ook een beleidsaspect. Terwijl onderzoekers vaak weinig weten over dit aspect, zowel op nationaal als mondiaal niveau. De conferentie kan hen veel inzichten bieden.’

Aanmelden? Meer weten? Kijk hier.

Over Global Transformations and Governance Challenges

Voortdurende mondiale ontwikkelingen hebben nieuwe uitdagingen gecreëerd voor onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een gecoördineerde internationale aanpak van pandemieën, opwarming van de aarde en migratie. Of denk aan het belang om te profiteren van nieuwe technologieën en tegelijkertijd de mogelijke negatieve effecten ervan aan te pakken. Het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges onderzoekt hoe we dergelijke mondiale transformaties op een democratische, effectieve, eerlijke, vreedzame en duurzame manier kunnen aanpakken.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.