Universiteit Leiden

nl en

Publicatietools

Met bibliografische managers kun je je literatuurverwijzingen en pdf-documenten verzamelen, opslaan en organiseren. Via het LUCRIS Publication Management voeg je publicaties toe aan Leiden University Scholarly Publications, een database van publicaties van Leidse wetenschappers. De publicaties zijn zoveel mogelijk digitaal vrij toegankelijk (Open Access).

Een bibliografische manager is software waarmee je literatuurverwijzingen en pdf-documenten kunt verzamelen, opslaan en organiseren. Daarnaast is het mogelijk om literatuurlijsten en tekstverwijzingen te maken in verschillende stijlen en deze in te voegen in bijvoorbeeld Word. De software geeft de mogelijkheid de verzamelde literatuur te doorzoeken, te sorteren en te delen.

De Universiteit Leiden heeft licenties afgesloten voor het programma's EndNote. Andere software, zoals Mendeley en Zotero, zijn vrij beschikbaar. Op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) staat een overzicht van alle programma's.

Via LUCRIS Publication Management (PM) voegen onderzoekers en promovendi publicaties toe aan Leiden University Scholarly Publications, een database van publicaties van Leidse wetenschappers en van aan de Universiteit Leiden gelieerde instellingen. De publicaties zijn zoveel mogelijk digitaal vrij toegankelijk (Open Access).

Leiden University Scholarly Publications bestaat uit een deel met publicaties van wetenschappers en een deel met scripties van studenten. Publicaties zijn niet alleen via het Repositorium makkelijk online te vinden, maar ook door zoekmachines als Google, Google Scholar en Open Access OAIster.

Open Access maakt onderzoeksresultaten wereldwijd voor iedereen vrij toegankelijk. Een stimulans voor het uitwisselen en benutten van kennis en nieuwe inzichten tussen wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het Centre for Digital Scholarship van de universiteitsbibliotheek ondersteunt je bij Open Access publiceren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.