Universiteit Leiden

nl en

Minor-onderwijs

Met een minor maken studenten voor een gedeelte hun eigen onderwijs. Ze verbreden de opleiding met minor-vakken.

Voor wie is de minor

Minoren zijn voor bachelorstudenten die hun propedeuse hebben. Vaak volgen derdejaars studenten minor-onderwijs, omdat de keuzevakken passen bij het niveau van dat studiejaar. Minoren leveren in totaal 30 studiepunten op. 

Nut van minor-onderwijs

Met een goed gekozen minor verbreden studenten hun kennis, inzicht en vaardigheden. Ze nemen nieuwe ervaringen mee naar hun eigen vakgebied en ze bereiden zich beter voor op de master. Een minor helpt zelfs bij het krijgen van een mooie baan.

U vindt meer informatie over de minoren in de e-Studiegids.

Eisen en richtlijnen minor

  • Studenten mogen bijna altijd hun gekozen minor volgen. Ze hoeven daarvoor geen toestemming te vragen aan de examencommissie.
  • Studenten die een deel van een minor willen volgen, hebben toestemming nodig van de examencommissie.
  • Studenten moeten een minor binnen 1 jaar afronden. Dit is omdat het minorenaanbod elk jaar wisselt.
  • Haalt een student de Educatieve minor? Dan krijgt hij/zij lesbevoegdheid voor de onderbouw havo/vwo en het vmbo-t als de student de minor combineert met bepaalde bacheloropleidingen. Zoek goed uit welke bacheloropleidingen dit zijn.

In het Onderwijs- en Examen Reglement van de opleiding staat meer informatie over de eisen en richtlijnen van minoren. De daarin opgenomen Richtlijn keuzeruimte en minorstelsel beschrijft hoe voor studenten de keuze en aanmelding voor een minor verloopt, als bedoeld in artikel 3.2.2 van de (model) Onderwijs- en examenregeling bachelor 2023-2024 Universiteit Leiden.

Zelf een minor ontwikkelen

Het aanbod van minoren wisselt jaarlijks. Faculteitsbesturen informeren het College van Bestuur vóór 1 december over hun minor-aanbod voor het komende studiejaar. Je dient je minor-voorstel in via een speciaal format. Voor meer informatie neem dan contact op met de facultaire onderwijsbureau’s. Op centraal niveau is Nico Boot van de Directie Strategie en Academische Zaken de contactpersoon voor het minor-onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.