Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Het organiseren en plannen van tentamens en het beoordelen van scripties en werkstukken kan per faculteit verschillen. Onder uw facultaire tab vindt u meer informatie over toetsen en beoordelen binnen uw faculteit.

Een scriptie beoordelen

Bachelor- en masterscripties moeten door twee docenten onafhankelijk beoordeeld worden. Voor het beoordelingsproces is daarom een digitaal formulier in drie delen ontwikkeld: voor beide beoordelaars en een gezamenlijke definitieve beoordeling. Ga naar het Scriptiebeoordelingsformulier.

Nog geen account om online een scriptie te beoordelen?

Je kunt een account aanvragen door het aanvraagformulier persoonlijk in te leveren bij de onderwijsadministratie van je opleiding. Ook kun je het formulier per e-mail verzenden vanaf je universitaire e-mailadres naar studiepunt@hum.leidenuniv.nl. Nadat het account is aangemaakt, ontvang je een e-mail met een activatielink. Je doorloopt dan een aantal stappen, totdat het account gebruiksklaar is. Zie hiervoor de handleiding activeren van je account.

Hoe werkt het beoordelingsformulier?

Heb je vragen over het formulier, kijk dan in de handleidingen aan de rechterkant onder “Zie ook”. Het je vervolgens nog vragen of wil je feedback geven neem dan contact op met de helpdesk via mail: scriptieform@hum.leidenuniv.nl. Of bel met 071-5271641.

Opleidingsspecifieke (knock-out) criteria

Bachelor Geschiedenis

 1. Helder geformuleerde historische vraagstelling
 2. Inbedding in historiografische en/of wetenschappelijke discussie
 3. Verantwoording van de onderzoeksmethode
 4. Gebaseerd op kritisch onderzoek in primaire bronnen
 5. Voldoende brede literatuurstudie
 6. Goed gestructureerd betoog
 7. Wetenschappelijke onderbouwde conclusie
 8. Correct taalgebruik

NB Alleen Eindwerkstukken die aan deze 8 criteria voldoen kunnen met een voldoende worden beoordeeld

Bachelor International Studies

 1. Contains a clear academic research question.
 2. Is situated within a relevant academic debate.
 3. a. Analyses the topic from at least two different disciplinary perspectives, and/or
  b. places the analysis of the regionally defined topic in a global perspective.
 4. Accounts for the chosen research method(s) and materials.
 5. Is based on the evaluation of a sufficiently large body of independently collected scholarly literature and/or sources (10-20, depending on whether books and/or articles are discussed).
 6. Contains a well-structured and consistent argument.
 7. Is written in correct English.
 8. Produces a scholarly argument and analysis.

Bachelor Japanstudies

 • adequaat gebruik van in het Japans gestelde teksten, die voor het onderwerp van het eindwerkstuk relevant zijn.

Bachelor Wijsbegeerte

 • philosophical relevance;
 • convincing argumentation;
 • the candidate independently arrives at considered judgements on a philosophical debate.

Master African Studies

 • adequate benadering van het onderwerp van de scriptie uit ten minste twee voor de bestudering van Afrika relevante disciplinaire invalshoeken.

Master History

 1. Contains a clear,  well-argued and original research question, taking into account the theory and method of the field.
 2. Is convincingly situated within theoretical, conceptual and methodological debates of the specialization.
 3. Accounts for the chosen research method(s).
 4. Is based on critical research and interpretation of an independently collected and selected corpus of sources.
 5. Contains an analysis and evaluation of a large body of independently collected scholarly literature.
 6. Is a well-structured and consistent argument.
 7. Is written in correct English, when required, or Dutch, meeting the criteria of the discipline.
 8. Displays thorough knowledge and comprehension of the relevant specialization and its corresponding historiography.
 9. Produces an original scholarly argument.

Only theses that meet all these criteria may be marked as sufficient.

Master Philosophy

 • philosophical relevance;
 • convincing argumentation;
 • the candidate independently arrives at considered judgements on a philosophical debate.

Research Master History

 1. Contains a clear,  well-argued and original research question, taking into account the theory and method of the field.
 2. Is convincingly situated within theoretical, conceptual and methodological debates of the specialization.
 3. Accounts for the chosen research method(s).
 4. Is based on critical research and interpretation of an independently collected and selected sizeable and/or complex corpus of sources.
 5. Contains an analysis and evaluation of a large body of independently collected scholarly literature.
 6. Is a well-structured and consistent argument.
 7. Is written in correct English, when required, or Dutch, meeting the criteria of the discipline.
 8. Displays thorough knowledge and comprehension of the relevant specialization and its corresponding historiography.
 9. Displays thorough knowledge and comprehension of the theoretical foundation of the discipline and of its position vis-à-vis other disciplines.
 10. Is an original contribution to scholarly debate.

Only theses that meet all these criteria may be marked as sufficient.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie