Universiteit Leiden

nl en

Toetsen en beoordelen

Het organiseren en plannen van tentamens en het beoordelen van scripties en werkstukken kan per faculteit verschillen. Onder uw facultaire tab vindt u meer informatie over toetsen en beoordelen binnen uw faculteit.

Een scriptie beoordelen

Bachelor- en masterscripties moeten door twee docenten onafhankelijk beoordeeld worden. Voor het beoordelingsproces is daarom een digitaal formulier in drie delen ontwikkeld: voor beide beoordelaars en een gezamenlijke definitieve beoordeling. Ga naar het Scriptiebeoordelingsformulier.

Nog geen account om online een scriptie te beoordelen?

Je kunt een account aanvragen door het aanvraagformulier persoonlijk in te leveren bij de onderwijsadministratie van je opleiding. Ook kun je het formulier per e-mail verzenden vanaf je universitaire e-mailadres naar studiepunt@hum.leidenuniv.nl. Nadat het account is aangemaakt, ontvang je een e-mail met een activatielink. Je doorloopt dan een aantal stappen, totdat het account gebruiksklaar is. Zie hiervoor de handleiding activeren van je account.

Hoe werkt het beoordelingsformulier?

Heb je vragen over het formulier, kijk dan in de handleidingen aan de rechterkant onder “Zie ook”. Het je vervolgens nog vragen of wil je feedback geven neem dan contact op met de helpdesk via mail: scriptieform@hum.leidenuniv.nl. Of bel met 071-5271641.

Opleidingsspecifieke (knock-out) criteria

 1. Helder geformuleerde historische vraagstelling
 2. Inbedding in historiografische en/of wetenschappelijke discussie
 3. Verantwoording van de onderzoeksmethode
 4. Gebaseerd op kritisch onderzoek in primaire bronnen
 5. Voldoende brede literatuurstudie
 6. Goed gestructureerd betoog
 7. Wetenschappelijke onderbouwde conclusie
 8. Correct taalgebruik

NB Alleen Eindwerkstukken die aan deze 8 criteria voldoen kunnen met een voldoende worden beoordeeld

 1. contains a clear academic research question.
 2. is situated within a relevant academic debate.
 3. (a) places the analysis of the regionally defined topic in a global perspective, or (b) analyses the topic from at least two different disciplinary perspectives.
 4. accounts for the chosen research method(s) and materials.
 5. is based on the evaluation of a sufficiently large body of independently collected scholarly literature and/or sources (10-20, depending on whether books and/or articles are discussed).
 6. contains a well-structured and consistent argument.
 7. is written in correct English.
 8. produces a scholarly argument and analysis.
 9. counts 10.000 words (± 10%), excluding bibliography and notes
 • adequaat gebruik van in het Japans gestelde teksten, die voor het onderwerp van het eindwerkstuk relevant zijn.
 1. Bevat een duidelijke probleemstelling;
 2. Bevat onderzoek dat wordt uitgevoerd aan de hand van een methode die passend is binnen één van de wetenschappelijke disciplines binnen de gekozen afstudeerrichting;
 3. Bevat verwijzingen naar een substantiële hoeveelheid Russischtalige bronnen;
 4. Bevat onderzoek dat is ingebed in wetenschappelijke literatuur die relevant is voor ten minste één van de twee afstudeerrichtingen van Russische Studies;
 5. Geeft blijk van gedegen kennis en inzicht op het gebied van ten minste één van de twee afstudeerrichtingen van Russische Studies;
 6. Geeft blijk van de vaardigheid om kritisch te reflecteren op het eigen onderzoek, daarbij open staand voor mogelijke alternatieve argumenten;
 7. Geeft blijk van de vaardigheid om resultaten van het eigen onderzoek op het terrein van een van de twee afstudeerrichtingen van Russische studies schriftelijk op zorgvuldige, gestructureerde en overtuigende wijze te presenteren voor een academisch publiek (peers).
 • philosophical relevance;
 • convincing argumentation;
 • the candidate independently arrives at considered judgements on a philosophical debate.
 • adequate benadering van het onderwerp van de scriptie uit ten minste twee voor de bestudering van Afrika relevante disciplinaire invalshoeken.
 • philosophical relevance;
 • convincing argumentation;
 • the candidate independently arrives at considered judgements on a philosophical debate.
 1. Contains a clear research question;
 2. Contains research that is situated within existing scholarly literature;
 3. Demonstrates the ability to operate a scientific conceptual apparatus and to employ a relevant and appropriate research method in order to answer the research question;
 4. Demonstrates the ability to independently define informed and persuasive viewpoints (on the basis of Russian and non-Russian sources and supplemented by one’s own findings) which contribute to a scholarly discussion about developments in the field of Russian and Eurasian Studies.
 5. Demonstrates the ability to critically reflect on differing opinions and hypotheses as well as on one’s own research, taking into account and weighing alternative arguments;
 6. Gives evidence of specialised knowledge of politics, economics, international relations, history, culture, literature and linguistics in relation to one or several of the Eurasian states.
 1. Contains a clear,  well-argued and original research question, taking into account the theory and method of the field.
 2. Is convincingly situated within theoretical, conceptual and methodological debates of the specialization.
 3. Accounts for the chosen research method(s).
 4. Is based on critical research and interpretation of an independently collected and selected sizeable and/or complex corpus of sources.
 5. Contains an analysis and evaluation of a large body of independently collected scholarly literature.
 6. Is a well-structured and consistent argument.
 7. Is written in correct English, when required, or Dutch, meeting the criteria of the discipline.
 8. Displays thorough knowledge and comprehension of the relevant specialization and its corresponding historiography.
 9. Displays thorough knowledge and comprehension of the theoretical foundation of the discipline and of its position vis-à-vis other disciplines.
 10. Is an original contribution to scholarly debate.

Only theses that meet all these criteria may be marked as sufficient.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.