Universiteit Leiden

nl en

Toegankelijk onderwijs

Studeren met een functiebeperking kost vaak extra tijd en energie. De Universiteit Leiden wil studenten met een beperking zoveel mogelijk gelijke kansen bieden. Wat kun je doen om een student met een beperking te ondersteunen?

Een functiebeperking is een lichamelijke, psychische of andere blijvende aandoening. Dit kan zijn:

  • een visuele, auditieve of motorische handicap;
  • een leerstoornis (bijvoorbeeld dyslexie);
  • een chronische en/of psychische ziekte.

Inclusief en toegankelijk onderwijs

In de handreiking van het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) vind je praktische tips voor toegankelijk en inclusief onderwijs. Onderwerpen zijn:

  1. College verzorgen en lesgeven
  2. Onderwijsgroepen begeleiden
  3. Studenten begeleiden
  4. Toetsen en beoordelen

Onderwijs op afstand en toetsen op afstand

In de handleiding online toetsen vind je informatie over diverse manieren van online toetsen en surveilleren.

Toegankelijk lesmateriaal

Gebruik onderstaande handleidingen om je digitale lesmateriaal toegankelijk te maken:

Hoe kun je Word-documenten toegankelijk maken?

Hoe kun je Powerpointpresentaties toegankelijk maken?

Hoe kun je PDF materiaal toegankelijk maken?

Hoe kun je websites toegankelijk maken?

Hoe kun je email toegankelijk maken?

Hoe kun je gebruik maken van ondertiteling?

Fenestra Disability Centre

De Universiteit Leiden heeft een expertisecentrum voor studeren met een functiebeperking: het Fenestra Disability Centre. Studenten kunnen hier terecht voor hulp en advies bij onderwijs volgen en tentamens afleggen of het aanvragen van andere voorzieningen zoals het gebruik van de lift of van audiovisuele hulpmiddelen om colleges te volgen. De medewerkers kunnen ook docenten en/of mentoren adviseren die specifiek vragen hebben bij de begeleiding van studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.