Universiteit Leiden

nl en

CROHO

Om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder te vergroten, heeft de universiteit in 2014 de Collegiale Raad voor Onderzoek naar Hoger Onderwijs (CROHO) in het leven geroepen. Hieraan nemen hoogleraren deel die allemaal expert zijn op het gebied van onderzoek naar onderwijs. De CROHO adviseert het College van Bestuur over onderzoeksvoorstellen in dit vakgebied.

Toegekende projecten

Hieronder vindt u een greep uit de onderzoeksprojecten die door CROHO zijn toegekend:

PhD's

 • Formative feedback and interaction in larger lectures through web-based voting
 • Effects of intermediate assessments on study behavior, time on task and achievement
 • Student success and the teaching-research nexus in undergraduate education
 • Integrating Research and Design In Science Education

Projecten

 • Prediction of Academic Performance of Leiden University Students: Monitoring the Teaching and Learning Alliance
 • Students’ digital literacy in ICT rich learning environments
 • Effects of the Leiden Leadership Program on students’ leadership development
 • Optimizing Virtual Research Environments (VRE’s) for fostering research skills and motivation by scripting the collaborative learning process
 • Is “excellent teaching” excellent for everyone? Meeting the diverse needs of students in the University classroom
 • Decentralised Selection of Students for the International Bachelor in Psychology: what is the predictive value of the TSA

Onderzoek naar onderwijsvernieuwingen en studiesuccesmaatregelen

 • Thesis success: a study on the value of thesis seminars
 • Unintended consequences of innovation in higher education
 • Ontwikkeling pilot digitale voortgangstoets
 • Wetenschappelijke output van studenten als maat voor studiesucces
 • Effectiveness of Current Selection Procedures and Instruments in Optimalizing Academic Performance for the Liberal Arts & Sciences BA/BSc Programme Global Challenges and for the Financed Master Programmes of the Institute of Public Administration
 • Onderzoek naar het gebruik van weblectures in de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en het effect op studieprestaties
 • Using motivation research for the evaluation and improvement of teaching-learning arrangements in Leiden University

Vervolgonderzoek sterker aan de start

 • Follow up Predicting Academic Student Performance at Leiden University

Onderzoek diversiteitsbeleid in relatie tot studiesucces

 • Bouwen aan een inclusieve leeromgeving. Leidse studenten met een niet-westerse achtergrond aan het woord
 • Kwantitatief onderzoek migrantenstudenten Universiteit Leiden
 • Is “excellent teaching” excellent for everyone? Phase II
 • Studiesucces bij kwetsbare studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen: inventarisatie en mogelijke interventies

Contact

Wilt u meer weten over een van de onderzoeksprojecten en hoe de projecten wellicht kunnen worden gebruikt ter verbetering van het onderwijs? Neem dan contact op met Anna Terra Verhage.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.