Universiteit Leiden

nl en

Student of medewerker aanmelden

Is de overeenkomst voor een samenwerking getekend met de buitenlandse universiteit? Subsidie ook aangevraagd? Dan is het tijd om je student of jezelf als medewerker aan te melden voor de stap over de grens.

Student aanmelden

Is de overeenkomst voor studentuitwisseling al getekend door Universiteit Leiden en de buitenlandse universiteit? Dan mag je student zich meteen melden bij:

Bijna altijd mogen evenveel Leidse studenten naar een bepaalde universiteit in het buitenland, als dat er terugkomen naar Universiteit Leiden. Je student schrijft zich daarom vaak in op een beperkte intekenlijst. Hoe eerder hij/zij dat doet, hoe meer kans uw student heeft om deel te nemen. 

Soms neemt de universiteit een beslissing op basis van het gemiddelde rapportcijfer (Grade Point Average) van de studenten. Dan moet uw student zich alleen inschrijven vóór een bepaalde datum en geldt de 'wie het eerst komt'-regel niet.

Is je student gekozen om naar het buitenland te gaan? Dan krijgt hij/zij begeleiding van een uitwisselingscoördinator.

Neem contact op met International Relations voor meer informatie.

Medewerker aanmelden

Ga je zelf naar een internationale universiteit? Of een collega? Medewerkers kunnen zich - net als studenten - meteen aanmelden voor een programma zodra Universiteit Leiden en de buitenlandse partij de samenwerkingspapieren hebben getekend. Neem contact op met:

Informatie voor docenten met betrekking tot toelating uitwisselingsstudenten

De Faculteit der Geesteswetenschappen ontvangt komend jaar ongeveer 300 uitwisselingsstudenten per semester op basis van de uitwisselingsovereenkomsten die de Faculteit en de Universiteit hebben opgesteld om de Leidse studenten via een uitwisselingsprogramma naar het buitenland te laten als onderdeel van hun studie in Leiden.

De inkomende studenten volgen doorgaans vakken bij verschillende opleidingen en zijn niet verbonden aan een bepaalde opleiding waardoor het voor hen vaak lastig is te bepalen bij wie ze moeten zijn met vragen over de vakken en procedures. Voor cursusaanmeldingen  is hun aanspreekpunt de coördinator inkomende uitwisselingsstudenten Geesteswetenschappen, drs. Linda Huizinga-Coolen. Voor de meer algemene procedures rond inschrijving aan de universiteit, huisvesting en visa is hun aanspreekpunt het Admissions Office.

Voor een soepele procedure en om ervoor te zorgen dat de studenten eenduidige informatie krijgen, volgt hier de procedure voor toelating tot vakken en inschrijving van inkomende uitwisselingsstudenten.

  1. De coördinator inkomende uitwisselingsstudenten bespreekt in het voorjaar met de studiecoördinatoren hoeveel uitwisselingsstudenten er per vak toegelaten kunnen worden;
  2. De aanspreekpunten voor inkomende uitwisselingsstudenten zijn het Admissions Office en de uitwisselingscoördinator. Studenten mogen dus níet rechtstreeks contact opnemen met de docent! Zij moeten worden verwezen naar hun coördinator in het aanmeldingsproces.
  3. De uitwisselingscoördinator houdt bij of en hoeveel studenten er tot de vakken worden toegelaten zodat vakken niet worden overschreven en er geen studenten in de colleges zitten die niet de juiste voorkennis hebben. Indien er toch overschrijving dreigt plaats te vinden wordt er contact opgenomen met de studiecoördinator.
  4. De uitwisselingsstudenten moeten voor hun aankomst hun studieplan rond hebben, maar het gebeurt regelmatig dat na aankomst blijkt dat er toch vakken moeten worden gewijzigd. 
    Studenten hebben dan de neiging om direct op de docent af te stappen voor toelating, maar ook hier geldt dat toelating via de uitwisselingscoördinator moet gaan. Aan het begin van het semester zijn hiervoor extra spreekuren aan de balie in Lipsius. De studenten van FGW partners worden opgeroepen voor een intakegesprek om hun studieplan door te nemen en eventuele problemen direct op te lossen. De studenten worden voor colleges, werkgroepen en toetsing centraal ingeschreven in uSis.
  5. Uitwisselingsstudenten kunnen docenten benaderen voor speciale regelingen omtrent tentamens. Uitwisselingsstudenten hebben een aanwezigheidsplicht in de tentamenperiode, echter is er één belangrijke uitzondering. Sommige uitwisselingsstudenten moeten al voor de kerst weer terug naar huis omdat het semester van hun thuisuniversiteit  in januari weer begint. Indien het tentamen in januari gepland staat, mag de student een verzoek doen om het tentamen op een andere manier te doen. Hij/zij moet dit liefst aan het begin van het semester doorgeven aan de docent. Voor hulp en informatie kan contact opgenomen worden met de uitwisselingscoördinator.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.