Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsevaluatie

We evalueren regelmatig ons onderwijs om de kwaliteit te verbeteren. De opleidingscommissies en de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) zijn belangrijke spelers. Jaarlijks is er ook een studenttevredenheidsonderzoek: de Nationale Studenten Enquête (NSE).

Doel van onderwijsevaluatie

Onderwijsevaluatie is belangrijk voor de onderwijskwaliteit. Door programma’s continu te evalueren kunnen we de kwaliteit van onderwijs:

  • inzichtelijk maken
  • bewaken
  • verbeteren

De richtlijnen voor onderwijskwaliteit vind je in de 'gids kwaliteitszorg' van je faculteit.

Rol van de opleidingscommissies in onderwijsevaluatie

De opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in onderwijsevaluatie. Ze evalueren de cursussen en opleidingsprogramma’s van hun opleiding. Ook doen ze arbeidsmarkt- en alumni-onderzoek, om te kijken hoe het studenten vergaat na het behalen van hun diploma.

Op basis van de onderzoeken maken ze een advies om de opleiding te verbeteren. Ze controleren ook of de punten uit het advies worden uitgevoerd.

Onderwijsevaluatie door externe deskundigen

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, controleren externe experts van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) of onze opleidingen voldoen aan de eisen. Zij bezoeken een opleiding om de zes jaar. Op basis van het zogenoemde 'visitatierapport' maakt de opleiding een Plan van Aanpak.

De rapportages en de reacties hierop van de faculteitsbesturen zijn openbaar. Naar het overzicht van alle beoordelingsrapporten>>>

Nationale Studenten Enquête (NSE)

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een studenttevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt afgenomen onder alle studenten van bekostigde hogeronderwijsinstellingen in Nederland. De uitkomsten van de NSE bieden informatie over de mate van tevredenheid onder studenten over verschillende aspecten van hun onderwijservaring. De resultaten van de NSE vind je onder je facultaire tab op deze pagina, of op de website van de NSE.

Vragen over onderwijsevaluatie

Heb je vragen over onderwijsevaluatie? Neem dan contact op met je facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau is Marjolein Boessenkool de contactpersoon.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.