Universiteit Leiden

nl en

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een eigen opleidingscommissie. Dat is wettelijk geregeld. Een opleidingscommissie bestaat uit zowel studenten als docenten. Samen bewaken zij de kwaliteit van het onderwijs, stellen zij eventuele knelpunten aan de orde en adviseren zij over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid.

Taken van de opleidingscommissie

De wetgever bepaalt de taken van de opleidingscommissie. Dit is wat de commissie doet:

  • Advies geven over de Onderwijs- en Examenregeling (OER).
  • Jaarlijks beoordelen hoe de OER wordt uitgevoerd door de universiteit.
  • Advies geven aan het opleidingsbestuur en de decaan over het onderwijs binnen de opleiding.
  • Het bespreken van het visitatierapport van de opleiding.

De opleidingscommissie en het bestuur

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de faculteitsreglementen geven aan dat:

  • Het opleidingsbestuur regelmatig met de opleidingscommissie overlegt over de gang van zaken binnen de opleiding.
  • De commissie de gelegenheid krijgt om met het bestuur te overleggen voordat de commissie een advies geeft.
  • Het opleidingsbestuur de commissie binnen twee maanden schriftelijk meldt hoe haar advies wordt uitgevoerd. 

Samenstelling van de opleidingscommissies

Je vind de samenstelling van alle opleidingscommissies in de organisatiegids.

Ga naar de organisatiegids

Vragen over de opleidingscommissies

Voor vragen over jouw opleidingscommissie kun je contact opnemen met je facultaire onderwijsbureau.

Op centraal niveau is Kirsten Dibbet de contactpersoon.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.