Universiteit Leiden

nl en

Visitatie en accreditatie

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te bewaken, beoordeelt de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) onderwijsinstellingen. Ook alle opleidingen aan de Universiteit Leiden worden om de zes jaar beoordeeld.

Universiteit Leiden vindt het belangrijk om onafhankelijk beoordeeld te worden. Deze onafhankelijke beoordelingen (accreditaties) zorgen ervoor dat studenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is.

Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk van de overheid. Als een instelling of opleiding is geaccrediteerd, dan wil dat zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs door de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief is beoordeeld.

Visitatiebezoek

Een visitatiebezoek is een bezoek van een panel van deskundigen aan de universiteit of opleiding. Visitaties zijn een belangrijk onderdeel van de accreditatie. Als een visitatie positief verloopt, wordt de accreditatie verlengd.

Twee niveaus van accreditatie

Er zijn twee niveaus van accreditatie.

  1. Acreditatie op instellingsniveau: instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)
  2. Accreditatie op opleidingsniveau.

Bij de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) toetst het panel van de NVAO in hoeverre de universiteit haar eigen onderwijsvisie realiseert.

De universiteit gebruikt de aanbevelingen van het panel om het onderwijs en de organisatie te verbeteren.

Bij de opleidingsaccreditatie toetst een panel van externe deskundigen (vakgenoten, werkvelddeskundigen en een student) of de kwaliteit van de opleiding in orde is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.