Universiteit Leiden

nl en

Kernteam Academische Vrijheid

Het kernteam academische vrijheid is ingesteld in de zomer van 2022 door rector magnificus Hester Bijl. Ze bestaat uit vijf hoogleraren van vijf verschillende faculteiten: Martine de Vries (LUMC), Frits van der Meer (FGGA), Sense Jan van der Molen (FWN), Jannemieke Ouwerkerk (Rechten) en Herman Paul (FGW). Het team wordt ondersteund door Janneke Vader (SAZ).

Het kernteam houdt zich bezig met de volgende vragen:

  1. Wat betekent academische vrijheid voor studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden?
  2. Hoe ervaart de Leidse academische gemeenschap de academische vrijheid – of het gebrek c.q. de grenzen daaraan?
  3. In hoeverre staat de academische vrijheid in Leiden onder druk?
  4. Welke best practices zou de universiteit ter bevordering van de academische vrijheid kunnen stimuleren of ontwikkelen? Is er een ‘Leidse lijn’?

Qua definitie volgt het kernteam het KNAW-rapport Academische vrijheid in Nederland

Het kernteam gaat te werk volgens het 2P-principe: ‘principes’ en ‘pijnpunten’ rond academische vrijheid worden in kaart gebracht bij studenten, medewerkers en bestuurders, en reflectie hierop wordt in de breedte van de academische gemeenschap bevorderd. Dit vertaalt zich in vier taken:

  1. Literatuurstudie: een verkenning van ‘principes’ en ‘pijnpunten’ zoals deze in het genoemde KNAW-rapport en andere relevante literatuur worden benoemd;
  2. Gesprekken: een verkenning van ‘principes’ en ‘pijnpunten’ zoals deze aan de Universiteit Leiden worden ervaren via besloten 2P-gesprekken met bestuurders, medewerkers en studenten;
  3. Dialogen: het organiseren van een reeks openbare ‘dialogen’ voor medewerkers en studenten van de hele universiteit, over aspecten van academische vrijheid die in 1 en 2 zijn komen bovendrijven;
  4. Advies: een beknopte schriftelijke terugkoppeling aan het CvB, met aanbevelingen over een blijvende ‘Leidse lijn’.

Op 10 november 2023 vond de eerste dialoog plaats met als thema 'Zijn er vragen die op de universiteit niet gesteld mogen worden?'. De tweede dialoog, over de rol die wetenschappers innemen in het publieke debat, vond plaats op 14 februari 2024. Op 17 juni presenteert het kernteam haar rapport.

Heb je vragen aan of over het team, neem dan contact op met Janneke Vader

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.