Universiteit Leiden

nl en

Afdracht en verdediging proefschrift

Lees meer over de procedures rondom de afdracht en het verdedigen van je proefschrift en de formulieren die je hiervoor nodig hebt.

Afdracht proefschriften

 • Heb je bericht van je decaan ontvangen dat je kunt promoveren? 
 • En heb je je voor de verdediging van je proefschrift aangemeld bij de pedel?

Dan kun je nu beginnen met het vermenigvuldigen van het voor- en nawerk van het proefschrift en de stellingen. De pedel en de decaan moeten op tijd goedkeuring geven voor de titelpagina van het proefschrift.

Wat moet je tenminste 3 weken voor je promotie regelen?

Lever je proefschrift in:

 1. Bureau van de pedel

  Geef 2 exemplaren van je proefschrift en de los ingevoegde stellingen voor de pedel tijdens kantooruren af op het bureau van de pedel. Opsturen mag ook:  Rapenburg 73, 2313 GJ Leiden.
 2. Decaan

  Geef een aantal exemplaren voor de decaan af op het faculteitsbureau. De decaan bepaalt hoeveel exemplaren hij of zij wil ontvangen, dit kan per faculteit verschillen. 
 3. Oppositiecommissie

  Stuur alle leden van de oppositiecommissie een exemplaar.
 4. Universiteitsbibliotheek

  Zorg voor 4 exemplaren voor de Universiteitsbibliotheek. Lever je proefschrift ook in elektronische vorm in, voor opname in LUCRIS en Scholarly Publications.

Licenties

Regel een licentie voor de universiteit voor de niet-exclusieve openbaarmaking van het proefschrift in digitale vorm voor de universiteit. Dit kan met een tijdelijk embargo. Teken hiervoor de vastgestelde standaard licentie-overeenkomst in formulier B.

Tegemoetkoming kosten

Je kunt een tegemoetkoming in de kosten krijgen. Neem voor meer informatie contact op via proefschrift@library.leidenuniv.nl of 071 - 527 1525.

Samenstelling oppositiecommissie

De promotor doet ondertussen de decaan een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de oppositiecommissie. De decaan brengt jou je promotor en de pedel op de hoogte van samenstelling van de oppositiecommissie. Hierna mag je je proefschrift in het openbaar verdedigen ten overstaan van de oppositiecommissie.

Verdediging proefschrift

Je verdedigt je proefschrift in het openbaar ten overstaan van de oppositiecommissie. Hoewel de (co)promotor(en) geen deel uitmaken van de oppositiecommissie, kunnen zij wel deelnemen aan de oppositie.

Na afloop van de mondelinge verdediging trekt de oppositiecommissie zich terug voor beraad. De (co)promotor(en) zijn bij dit beraad aanwezig en doen een voorstel ten aanzien van het verlenen van het doctoraat. De (co)promotor(en) hebben bij de bespreking hiervan geen stemrecht. Als de oppositiecommissie besluit het doctoraat te verlenen, wordt/worden de promotor(en) door de rector gemachtigd het doctoraat te verlenen.

Het is mogelijk om het doctoraat ‘cum laude’ te verlenen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in artikel 31 van het promotiereglement. Deze procedure is omschreven in de Cum laude regeling. Je vindt deze in formulier D.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.