Universiteit Leiden

nl en

Cursussen en opleiding

Als je als promovendus aan de slag gaat, investeert je ook in je professionele en persoonlijke ontwikkeling door het volgen van een universitair opleidings- en trainingsprogramma. cursussen en opleidingen ondersteunen je bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van je proefschrift, loopbaanontwikkeling en het verkrijgen van zelfinzicht.

Persoonlijk opleidingsplan

Met uitzondering van de buitenpromovendi volgt elke promovendus verplicht een bij aanvang van het promotietraject vast te stellen opleidingsplan met daarin minimaal

  • 140 uur aan wetenschappelijke trainingsactiviteiten (vakinhoudelijke trainingen, congresbezoek, e.d.), en
  • 140 uur aan trainingsactiviteiten op het gebied van transferable skills (zoals presenteren, academisch Engels, time management, loopbaanoriëntatie, ondernemerschap), waaronder tenminste één training op gebied van wetenschappelijke integriteit.

Buitenpromovendi volgen tenminste de cursus ‘wetenschappelijke integriteit’.

De eisen aan het te volgen onderwijs kunnen verschillen per faculteit en zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie.

De kosten van de cursussen zijn niet voor je eigen rekening. Ze worden vergoed als het volgen van de cursus van tevoren is afgestemd met de leidinggevende. Voor buitenpromovendi geldt dat het voorstel voor het volgen van cursussen voor de start van het PhD traject aan de WD of decaan moet worden voorgelegd.

Kijk voor meer informatie op jouw facultaire tab of bekijk alle cursussen voor promovendi in de cursuskalender. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.