Universiteit Leiden

nl en

Rol van de promotor

Als promotor ben je verantwoordelijkvoor de begeleiding van je promovendus. Wat zijn je taken en wat zijn de procedures?

Verhoog de kwaliteit van je begeleiding

Een groep Leidse wetenschappers heeft een aantal best practices opgesteld voor de begeleiding van promovendi aan de Universiteit Leiden. Deze ‘gedragsregels’ leggen de nadruk op een gedeelde verantwoordelijkheid van jou als begeleider en de promovendus. Wat kunnen beide partijen verwachten?

Aan de hand van deze gedragsregels kun je jouw PhD-begeleiding verder verbeteren. Bekijk voor meer informatie het document ‘Golden rules PhD supervision’.

Starten van een promotie

Ben je gevraagd als promotor? Dan ben je bij het starten van een promotie verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Is je (schriftelijk) gevraagd op te treden als promotor en heb je daarmee ingestemd? Stel binnen 3 maanden in overleg met de promovendus een opleidings- en begeleidingsplan op. Stuur hiervan een afschrift naar de decaan.
  • Zijn er 2 promotoren (of zelfs 3)? Bepaal dan als promotoren onderling de taakverdeling en leg deze schriftelijk vast, met een afschrift aan de promovendus en de decaan.

Afronding van de promotie

Als promotor ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de promotie. Is je promovendus bijna klaar met zijn promotie? Dan beoordeel je of het manuscript voldoet aan de eisen voor een promotie. Overeengekomen wijzigingen moet je opnieuw beoordelen. 

Goedkeuren van het proefschrift

  • Ben je ervan overtuigd dat het manuscript geldt als een ‘proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de wetenschap’? Keur het proefschrift dan goed. Zijn er meer promotoren? De goedkeuring komt pas als alle promotoren zijn gehoord.
  • Stuur binnen 6 weken na het inleveren van het manuscript bericht naar de promovendus waarin staat of het manuscript is goedgekeurd. Stuur een afschrift naar de decaan en het College voor Promoties.
  • Na goedkeuring van het manuscript ontvang je diverse stellingen van de promovendus. Voldoen deze aan de eisen? Stuur de stellingen en jouw oordeel daarover naar de decaan.

Samenstellen van een promotiecommissie

Vraag de decaan om een promotiecommissie in te stellen. 

  • Stuur een voorstel mee omtrent de samenstelling van de commissie.
  • Stuur ook voldoende exemplaren van het proefschrift mee, voor de leden van de commissie.

Als promotor kun je zelf geen deel uitmaken van deze commissie.

Binnen 6 weken na ontvangst van het proefschrift laat de commissie weten of de promovendus tot de verdediging kan worden toegelaten.

Samenstellen van de oppositiecommissie

Stuur de decaan een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de oppositiecommissie. Je maakt zelf geen deel uit van de oppositiecommissie. De rector en de decaan (of door hen aangewezen vervangers) treden op als voorzitter respectievelijk secretaris.

  • De decaan brengt je op de hoogte van samenstelling van de oppositiecommissie en laat dit eveneens de promovendus en de pedel weten.
  • De pedel stelt het tijdstip van de promotie vast na overleg met de jou, de promovendus en de decaan.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.