Universiteit Leiden

nl en

Rol van de decaan

Als decaan draagt u bij een promotie zorg voor het volgen van de juiste procedures en richtlijnen verloopt. U wijst ook de promotor aan en stelt de promotie- en oppositiecommissie samen. U leest hier meer over de procedures rondom promoveren en de formulieren die u als decaan hiervoor nodig heeft.

Aanwijzen van een promotor

Heeft u het verzoek ontvangen een hoogleraar aan te wijzen als promotor? Dan stelt u eerst vast of de promovendus aan de opleidingseis voldoet. Voldoet een promovendus niet aan de opleidingseis, dan stuurt de promovendus u een verzoek tot ontheffing. Daar dient u eerst over te beslissen.

Vervolgens laat u de hoogleraar, de promovendus en het College voor Promoties schriftelijk weten dat de hoogleraar als promotor is aangewezen. De promovendus wordt ook toegelaten tot de Graduate school van de desbetreffende faculteit.

U kunt nog een tweede hoogleraar aanwijzen als promotor, in uitzonderlijke gevallen zelfs drie. Is er geen tweede promotor? Dan wijst u een co-promotor aan, zodat de promovendus ten minste twee begeleiders heeft.

Samenstellen promotiecommissie

Na goedkeuring van het proefschrift door de promotor vraagt de promotor u om een promotiecommissie in te stellen. Dit moet binnen 3 weken plaatsvinden. U benoemt een van de leden van de commissie (de hoogleraar aan de faculteit waar de promotie zal plaatsvinden) als secretaris.

Van de promotor ontvangt u een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de promotiecommissie (formulier 5a). U (of een door u aangewezen vervanger) treedt op als voorzitter. Voor de definitieve samenstelling van de promotiecommissie gebruikt u formulier 5b.

De promotiecommissie geeft binnen 6 weken na ontvangt van het proefschrift aan of de promovendus tot de verdediging kan worden toegelaten. De secretaris van de promotiecommissie gebruikt hiervoor formulier 5c. Een afschrift gaat naar de promotor, de decaan en het College van Promoties.

Vervolgens stelt u met formulier 6 vast of de promovendus kan promoveren. Deze mededeling gaat naar de promovendus, de promotor, de pedel en het College voor Promoties. De pedel stelt het tijdstip van de promotie vast na overleg met u, de promotor en de promovendus.

Samenstellen oppositiecommissie

Van de promotor ontvangt u een schriftelijk voorstel voor de samenstelling van de oppositiecommissie (formulier 8a). De rector en uzelf (of een door u aangewezen vervanger) treden op als voorzitter respectievelijk secretaris. Als decaan stelt u ook de samenstelling van de oppositiecommissie vast en laat dit de promovendus, de promotor en de pedel weten met formulier 8b.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.