Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement en formulieren

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotor(es) zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2021

  • Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiegelement 2021 van kracht.
  • Bekijk de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het regelement uit 2018.

Wat gebeurt er met het promotiereglement 2018?

Het Promotiereglement Universiteit Leiden 2018 wordt ingetrokken.

Met ingang van 8 februari 2021 is het Promotiereglement Universiteit Leiden 2021 van toepassing op alle promoties waarvoor het manuscript op dat moment nog niet door de promotor is goedgekeurd.

In uitzonderlijke gevallen kun je een gemotiveerd verzoek om dispensatie via de decaan indienen bij het College voor Promoties.

Procedureoverzicht promotietraject

Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die je op bepaalde momenten in het promotietraject moet inleveren. 

Bekijk voor meer informatie de pagina Promotietraject

Auteursinstructie Meijersreeks

Auteursinstructie Meijersreeks

Commissie Ethiek en Data

Reglement Ethische vraagstukken
Aanvraagformulier advies onderzoeksvoorstel

Datamanagementplan

Template datamanagementplan (.docx)

Handboek Promovendi-opleiding & Best practices for PhD supervision

Handboek Promovendi-opleiding

Handbook for supervisors

Onderwijsinzet

Facultaire visie op inzet van aangestelde promovendi in het onderwijs

LERU - Staff uitwisseling

Aanmeldingsformulier voor staff-uitwisseling

Prijzen en voordrachten

Stappenplan/procedure uitzetten voordrachten - interne deadline

Stappenplan/procedure uitzetten voordrachten - externe deadline

Promotieonderzoek en Covid19

Memo promotieonderzoek en Covid19 - Best practices en unieke kansen

Promoveren op artikelen (handreiking)

Handreiking promoveren op artikelen - Faculteit der rechtsgeleerdheid - UL

Regels en beleid promovendi (Engels)

Regels en beleid voor PhD candidates
Regels en beleid voor PhD-Fellows
Regels en beleid voor contract-promovendi
Regels en beleid voor buitenpromovendi in een track

Vergoedingen voor promovendi

Stappenplan leidend tot openbare verdediging proefschrift

Overzicht van stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Met vragen kunt u contact opnemen met Esmé ten Donkelaar.

Tijdsplan en procedures Research Assessment Framework (RAF) ronde

LLS Research Assessment Guidelines
LLS Research Assessment Exercise
Interim LLS Research Assessment Exercise
LLS Research Assessment Application procedure

Training and Supervision plans

Training and Supervision Plan voor PhD candidates.
Training and Supervision Plan voor PhD fellows.
Traning and Supervision Plan voor contractpromovendi.
Training and Supervision Plan voor buitenpromovendi
Training and Supervision Plan voor external PhDs in a track

Verwerkingsregister onderzoek

Verwerkingsregister

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met de privacy officer van de faculteit.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.