Universiteit Leiden

nl en

Promotiereglement en formulieren

Het promotiereglement is vastgesteld door het College voor Promoties. In het reglement staat wie er mogen promoveren, wat de taken van de (co-)promotor(es) zijn en aan welke eisen het proefschrift moet voldoen.

Promotiereglement 2023

Meer informatie over het promotiereglement vind je in de organisatiegids.

Procedureoverzicht promotietraject

Om een promotietraject soepel te laten verlopen moeten de decaan, de graduate school en de pedel van de universiteit over de juiste gegevens beschikken. Het promotiereglement bevat om die reden een aantal bijlagen die je op bepaalde momenten in het promotietraject moet inleveren. 

Bekijk voor meer informatie de pagina Promotietraject

Auteursinstructie Meijersreeks

Auteursinstructie Meijersreeks

Commissie Ethiek en Data

Reglement Ethische vraagstukken
Aanvraagformulier advies onderzoeksvoorstel

Datamanagementplan

Template datamanagementplan (.docx)

Handboek Promovendi-opleiding & Best practices for PhD supervision

Handboek Promovendi-opleiding

Handbook for supervisors

Jurisprudentie / toelichting bij het Promotiereglement Univ.Leiden 2021

JURISPRUDENTIE / TOELICHTING bij het Promotiereglement (PR) Universiteit Leiden 2021 (d.d. 24 maart 2022)

Onderwijsinzet

Facultaire visie op inzet van aangestelde promovendi in het onderwijs

LERU - Staff uitwisseling

Aanmeldingsformulier voor staff-uitwisseling

Prijzen en voordrachten

Stappenplan/procedure uitzetten voordrachten - interne deadline

Stappenplan/procedure uitzetten voordrachten - externe deadline

Promotieonderzoek en Covid19

Memo promotieonderzoek en Covid19 - Best practices en unieke kansen

Promoveren op artikelen

Landelijke uitgangspunten inzake promoveren op artikelen - Faculteit der rechtsgeleerdheid - UL

Regels en beleid promovendi (Engels)

Regels en beleid voor PhD candidates
Regels en beleid voor PhD-Fellows
Regels en beleid voor contract-promovendi
Regels en beleid voor buitenpromovendi in een track

Vergoedingen voor promovendi

Stappenplan leidend tot openbare verdediging proefschrift

Overzicht van stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Met vragen kunt u contact opnemen met Belinda Helder.

Procedures / aanmeldingsformulier Research Assessment Framework (RAF) ronde

RAF - Guidelines 2023-2026

RAF - Fellowship application form 2023-2026

Training and Supervision plans

Training and Supervision Plan voor PhD candidates
Training and Supervision Plan voor PhD fellows
Training and Supervision Plan voor contractpromovendi
Training and Supervision Plan voor buitenpromovendi
Training and Supervision Plan voor external PhDs in a track

Verwerkingsregister onderzoek

Verwerkingsregister

Meer informatie

Met vragen kunt u contact opnemen met de privacy officer van de faculteit.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.