Universiteit Leiden

nl en

Toegang tot promotie

Om te mogen promoveren aan de Universiteit Leiden, moet u toegelaten worden tot één van de Graduate Schools. Daarvoor moet u aan specifieke (opleidings)eisen voldoen.

Elke promovendus moet worden toegelaten bij één van de Graduate Schools. Voor de toelatingsprocedures verwijzen we u naar de verschillende websites. De toelatingsprocedure varieert per Graduate School, maar u moet in elk geval: 

  • een master of vergelijkbaar diploma van een Nederlandse universiteit hebben.
  • een Leids hoogleraar (of universitair hoofddocent met het ius promovendi*) bereid vinden om uw promotor te zijn.
  • een tweede promotor hebben. Dat kan een tweede hoogleraar (promotor) zijn of een gepromoveerde co-promotor, al dan niet van de faculteit.
    Heeft u geen tweede promotor? Dan wijst de decaan een co-promotor aan, zodat u tenminste twee begeleiders heeft.

Het promotiereglement

U vindt uitgebreide toelatingseisen in het promotiereglement. Daarin leest u ook wat u kunt doen als u niet aan alle eisen voldoet.

Lees meer

Buitenlandse diploma's

Heeft u een universitair diploma in het buitenland gehaald? Na verificatie van het desbetreffende diploma beoordeelt de decaan of u wordt toegelaten tot het promotietraject.

*Ius promovendi


Traditioneel konden in Nederland alleen hoogleraren optreden als promotor. Sinds 2018 kunnen ook UHD's ius promovendi hebben. In dit overzicht ziet u wie dat binnen de Universiteit Leiden zijn. Neem voor meer informatie contact op met de Graduate School.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.