Universiteit Leiden

nl en

Cao Nederlandse Universiteiten

De arbeidsvoorwaarden van universitaire werknemers zijn geregeld via de cao Nederlandse Universiteiten.

Lees meer over je arbeidsvoorwaarden in de cao Nederlandse Universiteiten. De huidige cao geldt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Wijzigingen nieuwe cao

Op 3 november heeft de Universiteiten van Nederland de definitieve tekst van de CAO NU 2023-2024 gepubliceerd. Alle cao-wijzigingen zijn hierin geformuleerd, waaronder:

Sinds het definitieve akkoord verwerkt HRM Centraal de cao-wijzigingen en zal deze – in samenwerking met de faculteiten en expertisecentra – implementeren en doorvoeren. Omdat de wijzigingen op verschillende momenten ingaan verloopt deze implementatie in fases. Wanneer er relevante wijzigingen worden doorgevoerd worden de betrokken medewerkers hiervan op de hoogte gesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.