Universiteit Leiden

nl en

Cao Nederlandse Universiteiten

De arbeidsvoorwaarden van universitaire werknemers zijn geregeld via de cao Nederlandse Universiteiten.

Lees meer over je arbeidsvoorwaarden in de cao Nederlandse Universiteiten. De huidige cao geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2023.

Definitief akkoord cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024

Eind juli 2023 hebben Universiteiten van Nederland en de werknemersorganisaties een akkoord gesloten over de cao Nederlandse Universiteiten 2023-2024. De precieze invulling van de afspraken zullen de cao-partijen verwerken in een definitieve cao-tekst. Deze zal naar verwachting eind september 2023 online beschikbaar zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.