Universiteit Leiden

nl en

Studie- en opleidingskosten

Volgt u een studie of opleiding? Dan kunt u gemaakte studie- en opleidingskosten onder bepaalde voorwaarden laten verrekenen met uw bruto inkomen.

Verrekening studie- en opleidingskosten

Het aanvragen van de verrekening gaat via Self Service.

Aanvragen

Wat heeft u nodig?

Digitale betalingsbewijzen van uw studie- en opleidingskosten.

Deadline

U kunt uw studie- en opleidingskosten verrekenen met uw bruto salaris, eindejaarsuitkering of vakantiegeld. Wilt u uw vakantiegeld inzetten? Dan moet u de aanvraag vóór 30 april indienen. Wilt u uw brutosalaris of eindejaarsuitkering inzetten? Dan moet u de aanvraag vóór 30 november indienen.

Voorwaarden

  • Alleen kosten die u zelf maakt voor uw studie of opleiding komen in aanmerking voor fiscale verrekening.
  • De studie of opleiding moet gericht zijn op een goede vervulling van uw functie nu en in de toekomst, op uw loopbaanontwikkeling of het op peil houden van vakkennis.
  • Alleen de kosten van het huidige kalenderjaar komen voor vergoeding in aanmerking.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.