Universiteit Leiden

nl en

Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Een deel van je arbeidsvoorwaarden kun je flexibel invullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Met het keuzemodel arbeidsvoorwaarden kun je de ene arbeidsvoorwaarde inruilen voor een andere. De arbeidsvoorwaarden zelf worden daarbij ingezet als bronnen en doelen. Je kunt gebruik maken van vier bronnen:

 1. Vakantie-uren (tijdbron)
 2. Maandsalaris (geldbron)
 3. Vakantie-uitkering (geldbron)
 4. Eindejaarsuitkering (geldbron)

Bovenstaande bronnen kun je inruilen voor verschillende doelen, zoals extra vakantie-uren. Meer informatie over het aanvragen van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden vind je in dit Kennisitem.

Deadlines keuzemodel: 30 november

Je kunt je aanvraag voor het keuzemodel arbeidsvoorwaarden indienen vanaf 1 februari:

 • Je  brutoloon kun je inzetten tot en met 30 november.
 • Je vakantie-uitkering kun je inzetten tot en met 30 april.
 • Je eindejaarsuitkering kun je inzetten tot en met 31 oktober.
 • Let op: de kilometervergoeding woon-werkverkeer vormt een uitzondering. Je kunt in dat geval ook je vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering inzetten tot en met 30 november.

Fiscaal voordeel

Het keuzemodel kan in sommige gevallen fiscaal voordeel opleveren. Zet je je brutoloon in voor bijvoorbeeld een vakbondscontributie of sportabonnement? Dan betaal je over het deel van het loon dat je inzet geen belasting. In onderstaand voorbeeld zie je hoe je je fiscale voordeel kunt berekenen.

Voorbeeld fiscaal voordeel

Stel: je wilt je fitnessabonnement (doel) betalen uit een van je geldbronnen, bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Het fitnessabonnement kost € 200,-. Deze € 200,- betaal je uit jouw bruto-eindejaarsuitkering. Je betaalt daardoor over die € 200,- geen belasting. Je betaalt 40,4% belasting over het deel van je eindejaarsuitkering dat overblijft. Je fiscale voordeel bedraagt in dit geval € 80,80 (40,4% x € 200,-).

Wie kan er deelnemen?

Iedere medewerker van de universiteit kan deelnemen aan het keuzemodel. Je kunt niet deelnemen:

 • als je niet wordt betaald door de universiteit,
 • als je oproepkracht, stagiair of medewerker op declaratiebasis bent,
 • als je dienstverband nog niet officieel van start is gegaan,
 • of als je student-assistent bent met een dienstverband korter dan een jaar.

Kom je in november of december in dienst? Dan kun je pas vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar gebruikmaken van het keuzemodel.

Stel: je schaft een fiets aan voordat je dienstverband officieel start, of voor 1 februari indien je in november of december in dienst komt, dan kun je deze niet indienen via het keuzemodel.

Consequenties deelname fiscale regelingen

Je ontvangt de vergoeding alleen als je voldoet aan de (fiscale) regels. Als je op deze wijze een belastingvrije vergoeding ontvangt, mag je de kosten niet meer aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kan de inzet van geldbronnen als salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering van invloed zijn op toeslagen en uitkeringen van de sociale zekerheidswetten, zoals een WW- of een WIA-uitkering:

 • Deze inzet wordt in mindering gebracht op het salaris (en/of vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering), waardoor het sociale verzekeringsloon daalt. Het sociale verzekeringsloon is je brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals een vakantie-uitkering. De hoogte van een WW/WIA-uitkering wordt berekend op basis van het sociale verzekeringsloon. Als je brutoloon daalt door deelname aan het keuzemodel, daalt ook de hoogte van een WW/WIA-uitkering.
 • Een verhoging of verlaging van het sociale verzekeringsloon kan ook gevolgen hebben voor te ontvangen toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Deelname aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft géén gevolgen voor je pensioenopbouw. De universiteit is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen door aanpassingen van de regelgeving.

Beperkingen

Het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een aantal beperkingen:

 • De totale verlaging van het loon mag niet meer zijn dan 30% van het gebruikelijke, vastgestelde brutoloon..
 • Het inzetten van salaris mag er niet toe leiden dat je wettelijk bruto minimumloon zakt.
 • Het inzetten van vakantiegeld mag er niet toe leiden dat je vakantiegeld onder het wettelijk minimum zakt.
 • Het inzetten van vakantie-uren mag er niet toe leiden dat het aantal beschikbare vakantiedagen zakt onder het wettelijk minimum (20 bij een voltijds dienstverband).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.