Universiteit Leiden

nl en

30%-regeling

De 30%-regeling is een belastingmaatregel voor medewerkers uit het buitenland en medewerkers die door de universiteit worden uitgezonden naar het buitenland. Onder bepaalde voorwaarden mag de werkgever de eerste 20 maanden maximaal 30%, de daarop volgende 20 maanden 20% en de laatste 20 maanden 10% van het loon verstrekken als vergoeding voor het tijdelijk verblijf in Nederland of het land waar de Nederlandse werknemer verblijft. Deze vergoeding voor de zogenaamde extraterritoriale kosten is onbelast.

Inkomend personeel

De aanvraag voor het toepassen van de 30%-regeling wordt door het Service Centre International Staff (SCIS) afgehandeld. Als je denkt dat je in aanmerking komt voor de 30%-regeling, neem dan contact met het SCIS op. De beslissing of je hiervoor in aanmerking komt, ligt echter bij de Belastingdienst. De 30%-regeling kan worden toegepast onder de volgende voorwaarden:

  • Je hebt minstens 16 maanden voorafgaand aan het dienstverband op een afstand van meer dan 150 km van de Nederlandse grens gewoond.
  • Je beschikt over deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is.

Je wordt geacht specifieke deskundigheid te bezitten als werknemer met een wetenschappelijke functie. Of als je in dienst bent voor een niet-wetenschappelijke functie met een minimaal fiscaal loon van € 46.107 (2024) of - als je jonger bent dan 30 - € 35.048 (2024).

Nieuwe baan

Als je wisselt van werkgever, mag de 30%-regeling worden voortgezet. De arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever moet dan worden gesloten binnen 3 maanden na het beëindigen van de werkzaamheden bij de vorige werkgever. Ook moet je met je nieuwe werkgever een nieuwe beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Uitgaand personeel

Word je uitgezonden naar het buitenland? Dan kun je ook in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Je moet in dat geval in een periode van 12 maanden minstens 45 dagen in het buitenland verblijven.

Neem voor de aanvraag van de 30%-regeling contact op met je leidinggevende. Die doet de aanvraag voor je bij het PSSC Servicepunt. Daarvoor heeft je leidinggevende jouw bestemming en de periode van het verblijf nodig.

Voor uitgaand personeel is geen beslissing van de Belastingdienst nodig om de 30%-regeling toe te passen.

Gevolgen van de regeling

Door het toepassen van de 30%-regeling wordt het brutoloon verlaagd. Maximaal 30% van je belastbare loon wordt namelijk als onbelaste vergoeding uitgekeerd. Een verlaging van het brutoloon kan gevolgen hebben voor pensioengrondslag en eventuele uitkeringen en toeslagen, zoals WW-uitkering en huurtoeslag. Zodra de toepassing van de regeling verloopt, kan een terugval in het netto inkomen plaatsvinden.

Marie Curie Fellows kunnen als medewerkers met een arbeidscontract gebruikmaken van de 30%-regeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.