Universiteit Leiden

nl en

Loonheffing

Als je werkt, kom je in aanmerking voor kortingen op de door jou betaalde belasting in de vorm van heffingskortingen. Je kunt loonheffingskorting aanvragen of stopzetten via het PSSC.

Loonheffingskorting aanvragen of stoppen?

Wijzig je loonheffingskorting keuze via het Serviceplein onder de tegel ‘Mijn personeelsmutaties’, ‘Loonheffingskorting aanpassen’.

Aanvragen via het Serviceplein

Loonheffing en heffingskortingen

Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die op je loon worden ingehouden.

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als je werkt, heb je in ieder geval recht op loonheffingskorting. Deze bestaat uit een algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Je mag de loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd ontvangen.

Instructies voor het wijzigen van loonheffingskorting zijn beschikbaar via dit Kennisitem.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.