Universiteit Leiden

nl en

Salaris

Je ontvangt je salaris op van tevoren vastgestelde data. Daarnaast ontvang je in mei een vakantie-uitkering en in december een eindejaarsuitkering. De jaaropgave download je via Self Service.

In 2020 ontvang je je salaris op de volgende dagen:

 • donderdag 23 januari
 • vrijdag 21 februari
 • maandag 23 maart
 • donderdag 23 april
 • woensdag 20 mei (incl. vakantieuitkering)
 • dinsdag 23 juni
 • donderdag 23 juli
 • vrijdag 21 augustus
 • woensdag 23 september
 • vrijdag 23 oktober
 • maandag 23 november
 • maandag 21 december (incl. eindejaarsuitkering)

Salarisstrook en jaaropgave

Je kunt je salarisstrook inkijken en downloaden via Self Service. Dit geldt ook voor de jaaropgave. Gebruik je geen universitaire computer, ga dan naar Remote werkplek om in te loggen in Self Service.

Toelichting op de salarisstrook

Er worden geen papieren salarisstroken verzonden. Om verschillende termen en afkortingen toe te lichten hebben we een voorbeeld van een salarisstrook gemaakt. Hierin zijn ter illustratie ook een aantal variabele elementen uit onder andere het keuzemodel arbeidsvoorwaarden opgenomen.

Vakantie-uitkering

Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je bezoldiging. Je bezoldiging bestaat uit je salaris aangevuld met bepaalde toelages. Meer informatie over de definitie van salaris en bezoldiging vind je in de cao Nederlandse Universiteiten. Je ontvangt het vakantiegeld in mei.

Kom je in de loop van het jaar in dienst of ga je in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Eindejaarsuitkering

Je hebt recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van je jaarsalaris met een minimum van € 2250,- (op basis van een voltijdsaanstelling en een volledig gewerkt jaar). De eindejaarsuitkering wordt in december uitbetaald.

Kom je in de loop van het jaar in dienst of ga je in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Wijzigen bankrekeningnummer

Wil je het bankrekeningnummer wijzigen waarop je salaris en vergoedingen gestort worden? Vul het wijzigingsformulier bankrekeningnummer in.

Sociaal Fonds OCW

Als medewerker van de universiteit kun je deelnemen aan het Sociaal Fonds OCW. Dit fonds geeft financiële hulp aan medewerkers die door financiële omstandigheden in sociale moeilijkheden komen. Wil je hulp aanvragen bij het Sociaal Fonds? Dan heb je een advies nodig van de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).

Meer informatie over de voorwaarden waaronder je een aanvraag kunt doen en hoe je kunt deelnemen aan het fonds vind je op de website van het Sociaal Fonds OCW.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.