Universiteit Leiden

nl en

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen als u zorgt voor een kind onder de 8 jaar. Het biedt u de mogelijkheid tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan uw kind(eren). Ook voor inwonende adoptie-, pleeg- of stiefkinderen heeft u recht op ouderschapsverlof.

Het ouderschapsverlof wijzigt per 1 augustus 2022. Op deze pagina staat beschreven hoe het ouderschapsverlof tot die datum is geregeld. In de mededeling over het cao-akkoord leest u over de nieuwe ouderschapsverlofregeling.

U heeft per kind onder de 8 jaar recht op 26 keer de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. U gaat uit van de arbeidsduur per week die staat in uw arbeidsovereenkomst. Heeft u bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor 24 uur per week? Dan heeft u recht op 26 keer 24 uur aan ouderschapsverlof. De universiteit betaalt 13 keer 24 uur aan ouderschapsverlof gedeeltelijk door. De overige 13 keer 24 uur is onbetaald.

Betaald ouderschapsverlof

U heeft alleen recht op betaald ouderschapsverlof als u minstens 1 jaar in dienst bent. U heeft dan recht op 13 keer de arbeidsduur per week aan betaald verlof. U ontvangt over uw betaalde ouderschapsverlofuren 62,5% van uw loon. U mag het verlof niet al bij een andere werkgever hebben opgenomen.

Volgens de cao Nederlandse Universiteiten moeten de betaalde verlofuren in een aaneengesloten periode van 6 maanden worden opgenomen. U kunt daarbij maximaal de helft van de arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof opnemen. Het is mogelijk om met toestemming van uw leidinggevende hiervan af te wijken:

 • U kunt verlof voor een langere periode dan 6 maanden opnemen.
 • U kunt meer uren verlof per week opnemen dan de helft van uw arbeidsduur per week.
 • U kunt uw verlof opdelen in maximaal 3 periodes. Iedere periode moet minimaal 1 maand duren. 

Eindigt uw dienstverband tijdens of binnen 6 maanden na afloop van het betaald ouderschapsverlof op uw eigen verzoek of door uw toedoen? Dan moet u het betaalde ouderschapsverlof terugbetalen.

Betaald ouderschapsverlof

U vraagt het betaalde ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij uw leidinggevende. Ook vult u het onderstaande formulier in.

Aanvragen

Onbetaald ouderschapsverlof

Bent u korter dan 1 jaar in dienst? Dan kunt u uitsluitend onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Na een jaar kunt u voor maximaal 13 keer uw arbeidsduur per week betaald ouderschapsverlof aanvragen. Ook als u al uw betaalde ouderschapsverlofuren hebt opgenomen, kunt u onbetaald ouderschapsverlof aanvragen voor de resterende 13 weken.

Onbetaald ouderschapsverlof

U vraagt het onbetaalde ouderschapsverlof minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij uw leidinggevende. Ook vult u het onderstaand formulier in.

Aanvragen

Financiële consequenties

Het opnemen van ouderschapsverlof kan bepaalde consequenties hebben: 

 • Pensioenopbouw
  Tijdens het betaald ouderschapverlof loopt de pensioenopbouw volledig door. De premieverdeling blijft hetzelfde. Tijdens onbetaald ouderschapsverlof betaalt u zowel het werkgever- als het werknemergedeelte van de pensioenpremies. Het PSSC Servicepunt kan eventueel de extra kosten voor u berekenen.
 • Vakantiedagen
  U bouwt alleen de wettelijke vakantie-uren op over de uren van het ouderschapsverlof.
 • Ziekte
  Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het ouderschapsverlof niet opgeschort. De betaling blijft dus 62,5% van het loon.
 • Reiskosten
  Uw reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op het feitelijk aantal werkdagen dat naar een universitaire locatie gereisd wordt. Wijzigt het aantal reisdagen dat u naar een universitaire locatie reist vanwege het opnemen van ouderschapsverlof, dan dient u dit in het rooster in het Serviceplein aan te passen. 

Opschorten van ouderschapsverlof

De universiteit stemt in met een verzoek om opschorting van het betaald ouderschapsverlof: 

 • in geval van zwangerschaps- of bevallingsverlof of adoptieverlof tijdens de periode van doorbetaald ouderschapsverlof; 
 • in geval van overgang van bevallingsverlof wegens overlijden van de moeder; 
 • in geval van adoptieverlof. 

De universiteit hoeft niet eerder dan vier weken nadat het verzoek om opschorting is ingediend in te stemmen met het verzoek. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.