Universiteit Leiden

nl en

Vitaliteitspact

Onder bepaalde voorwaarden kun je vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd één of twee dagen per week buitengewoon verlof opnemen. Je levert een deel van je salaris in, maar je houdt je oorspronkelijke pensioenopbouw. Deze, vooralsnog tijdelijke, regeling staat bekend onder de naam Vitaliteitspact.

Hoe werkt het?

Vanaf vijf jaar voor je AOW-leeftijd kun je één of twee dagen per week buitengewoon verlof opnemen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen uit twee varianten:

 • Variant A

  • Je krijgt buitengewoon verlof voor 0,4 fte met behoud van 70% van het bruto salaris.
  • Je houdt een werkweek over van 24 uur.
  • Je hebt recht op 149 uur vakantie per jaar.
 • Variant B

  • Je krijgt buitengewoon verlof voor 0,2 fte met behoud van 85% van het bruto salaris.
  • Je houdt een werkweek over van 32 uur.
  • Je hebt recht op 199 uur vakantie per jaar.

Bij een deeltijd dienstverband geldt de vermindering in werktijd en vakantie naar rato van de omvang van het dienstverband.

Ben je aangesteld voor minder dan 0,5 fte (= 19 uur per week)? Dan kun je niet deelnemen aan deze regeling. Ben je aangesteld voor minder dan 0,66 fte (= 25,08 uur per week)? Dan kun je alleen deelnemen aan variant 1.

Voorwaarden

In de onderstaande gevallen kun je deelnemen aan de Vitaliteitspact (artikel 6.17 t/m 6.19 van de cao).

 • Je bereikt over vijf jaar of minder de AOW-leeftijd.
 • Je houdt minstens twee werkdagen over.
 • Je hebt minimaal een omvang van 50% van je oorspronkelijke dienstverband op 58-jarige leeftijd
 • Je hebt minimaal een omvang van 50% van je oorspronkelijke dienstverband in het kalenderjaar vóór deelname. 
 • Je mag niet (al) deelnemen aan de seniorenregeling (artikel B20 en B21 van de cao).
 • Je bent minstens 10 jaar in dienst van de universiteit.

Verlofsaldo en spaarverlof

Je reguliere verlofsaldo mag bij aanvang niet meer dan het verlofsaldo van één jaar zijn. Heb je verlof opgespaard? Dan moet je dit opnemen voordat je gebruik maakt van de regeling.

Deelnemen

Vraag het buitengewoon verlof minstens 3 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij je leidinggevende of mandaathouder. Samen vul je het formulier Deelname vitaliteitspact in.

De regeling gaat in per 1 januari 2019. Je kunt tot 30 december 2021 starten met de regeling. Wil je deelnemen aan het Vitaliteitspact? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met je P&O-adviseur. Je P&O-adviseur kan je ook meer informatie geven over de regeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.