Universiteit Leiden

nl en

Zorgverlof

U komt in aanmerking voor zorgverlof als u een ziek kind, zieke partner of ouders heeft, waar u voor moet zorgen. Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Aanvragen zorgverlof

Zorgverlof vraagt u aan in overleg met uw leidinggevende. Vul het formulier in om zorgverlof aan te vragen. De praktische afhandeling van de aanvraag verloopt via het PSSC.

Formulier zorgverlof

Er zijn twee typen zorgverlof: kortdurend en langdurend.

Kortdurend zorgverlof

U heeft mogelijk recht op kortdurend zorgverlof als u een ziek kind, zieke partner of ouder hebt, die u thuis moet verzorgen. Hiervoor geldt de voorwaarde dat u de enige bent die die verzorging kan geven en dat de zieke niet elders verzorging krijgt. Voor een zieke die al in het ziekenhuis ligt en daar verzorging ontvangt, krijgt u geen kortdurend zorgverlof.

Tijdens kortdurend zorgverlof ontvangt u maximaal 70% van uw loon. U heeft recht op 2 keer uw aantal werkuren per week kortdurend zorgverlof binnen een periode van 12 maanden. Dus als u 24 uur per week werkt, kunt u 48 uur kortdurend verlof opnemen. 

Langdurend zorgverlof

Bij langdurend verlof heeft u geen recht op salaris. Bij langdurig verlof betaalt u zelf de volledige pensioenpremie over uw verlofuren. In uitzonderingsgevallen kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden over de betaling van de pensioenpremie.

U heeft recht op 6 keer uw aantal werkuren per week langdurend zorgverlof binnen een periode van 12 maanden. Dus als u 24 uur per week werkt, kunt u 144 uur langdurend verlof opnemen.

Aantal werkuren

Bij uw aantal werkuren gaat u uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag van het verlof.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.