Universiteit Leiden

nl en

Ziek en arbeidsongeschikt

Ben je langer ziek? De procedure bij ziekte en reïntegratie beschrijft wat je in het algemeen kunt verwachten als je langdurig ziek en arbeidsongeschikt bent. Ook lees je meer over mogelijke financiële consequenties.

Wat als je lang ziek bent?

Ben je langer ziek? De Procedure bij ziekte en reïntegratie beschrijft wat je in het algemeen kunt verwachten als je langdurig ziek bent. Ook lees je meer over mogelijke financiële consequenties.

Met welke klachten kun je bij de bedrijfsarts terecht?

Denk je dat je ziekte te maken heeft met je werk of arbeidsomstandigheden? Heb je vragen over je herstel of werkhervatting? Dat kun je ook zelf - onafhankelijk van je leidinggevende - advies vragen aan de bedrijfsarts. Maak hiervoor gebruik van het online formulier of bel met de afdeling VGM via 071 527 8015.

Mag je op vakantie als je ziek bent?

Ook tijdens een (langdurige) ziekteperiode kun je op vakantie. We verwachten dat je gewoon je verlof opneemt. Maar je moet dit wel eerst overleggen met je leidinggevende en bij twijfel eventueel met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt of er medische bezwaren zijn. Als je leidinggevende akkoord is, vraag je je verlof aan in Self Service. Je neemt verlof op voor de volledige werkdag, dus ook voor het gedeelte van de werktijd dat je ziek bent. Meer informatie over vakantieverlof tijdens (langdurige) ziekte vind je in de cao Nederlandse Universiteiten.

Arbeidsongeschikt door schuld van een derde

Ben je (tijdelijk) arbeidsongeschikt geraakt door de schuld van een derde, bijvoorbeeld door een ongeval? Dan kan de universiteit de door haar geleden financiële schade verhalen op de veroorzaker. Jouw persoonlijk geleden schade kan gelijktijdig worden geclaimd. Meld daarom ieder ongeval bij het PSSC.

Meer informatie

Je rechten en plichten tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn geregeld in de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU). Zo regelt de ZANU onder meer de doorbetaling van loon tijdens ziekte, maar ook het ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor de eigen arbeid. Voor verdere informatie kun je terecht bij het UWV.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.