Universiteit Leiden

nl en

Arbeidsvoorwaarden

De Universiteit Leiden biedt medewerkers een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket waaronder een vakantie-uitkering van 8% en een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%. Daarnaast is het mogelijk om via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden te kiezen voor arbeidsvoorwaarden op maat. We hebben de belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij gezet.

Salaris

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Op basis van uw functieprofiel en -niveau bent u ingedeeld in een salarisschaal. Uw salarisspecificatie en jaaropgave kunt u vinden in Self Service. Meer over salaris en salarisbetaaldata >>

Woon-werkverkeer

De Universiteit Leiden biedt een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer. De tegemoetkoming wordt berekend op grond van een aantal criteria. Meer over de berekening van de tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer >>

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Een deel van uw arbeidsvoorwaarden is flexibel in te vullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. U kunt op deze manier voor een deel zelf uw arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen. Sommige keuzes moet u ieder jaar voor een bepaalde datum doorgeven. Voor vrijwel alle keuzes kunt u gebruik maken van Self Service. Meer over het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden >>

Flexibele werkduur en jaarafspraken

De standaard werktijd bij een voltijds dienstverband is 38 uur per week. U kunt hier in overleg met uw leidinggevende van afwijken. U werkt bijvoorbeeld 40 uur per week en spaart zo extra compensatie-uren. Of u levert vakantie-uren in en werkt 36 uur per week. Wetenschappelijk personeel en niet-wetenschappelijk personeel dat werkzaam is bij een faculteit heeft nog de extra mogelijkheid tot het maken van jaarafspraken. Meer over flexibele werkduur en jaarafspraken >>

Vakantie-uren

Bij een voltijds dienstverband van 38 uur per week heeft u recht op 232 vakantie-uren per jaar. Als u kiest voor flexibele werkduur kan dit aantal uren echter meer of minder zijn. U kunt zelf uw vakantie-uren bijhouden via Self Service. Wanneer u vakantie heeft aangevraagd, kan uw leidinggevende de aanvraag via Self Service al dan niet goed keuren. Meer over vakantie >>

Nevenwerkzaamheden

Als medewerker bent u verplicht nevenwerkzaamheden te melden. Zonder toestemming van het bestuur van uw faculteit of dienst is het verrichten van nevenwerkzaamheden niet toegestaan. Nevenwerkzaamheden zijn alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die u als werknemer van de universiteit niet vanuit uw functie verricht. De werkzaamheden kunnen binnen of buiten werktijd plaatsvinden. Meer over het melden van nevenwerkzaamheden >>

Kinderopvang

De Universiteit Leiden heeft een eigen kinderdagverblijf 'de Kattekop'. De 56 kinderopvangplaatsen zijn gereserveerd voor personeel en studenten. Hier kunnen kinderen terecht in de leeftijd van 8 weken tot 4 jaar. Meer over De Kattekop >>

Pensioenopbouw bij ABP

Start u met een nieuwe baan bij de universiteit en ontvangt u salaris van de universiteit? Dan bouwt u pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).  Meer over uw pensioen >>

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Veel mensen krijgen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te maken met een inkomensdaling. Om u hiertegen te beschermen, is het risico van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit collectief verzekerd bij het ABP. U kunt bij Loyalis een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten voor een aanvullende dekking. Als medewerker betaalt u hiervoor een gunstige premie.Als u zich binnen 6 maanden na uw indiensttreding aanmeldt, hoeft u geen medische verklaring in te vullen. Meer over de arbeidsongeschiktheidsverzekering >>

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.