Universiteit Leiden

nl en

Werken in een diverse omgeving

Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Daarom is er binnen de universiteit oog voor gelijke kansen voor elk individu. Of het nu gaat om een aanstelling, de kans op promotie, of om het goed kunnen combineren van werk en zorg.

Om dit onderwerp in de organisatie te verankeren, heeft het College van Bestuur een werkplan diversiteit en inclusiviteit vastgesteld. De focus ligt onder andere op het bevorderen van een gender-bewust benoemingsbeleid. 

Dossier Diversiteit

Onze kijk op diversiteit is uitgewerkt in een online dossier: Dossier Diversiteit. In dit dossier lees je wat er al is bereikt en wat de doelen zijn voor de toekomst op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.

Diversity Officer

De Diversity Officer van de Universiteit Leiden is dr. Aya Ezawa. Samen met het Diversity Office initieert en coördineert zij alle acties op het gebied van diversiteit.

Heb je vragen over het diversiteitsbeleid of ben je benieuwd naar de activiteiten van het Diversity Office? Neem dan contact op met het Diversity Office.

Sociale veiligheid

Universiteit Leiden streeft naar een prettig, gezond en inclusief leer- en werkklimaat; waarin je je vrij voelt je te uiten, je (afwijkende) mening durft te geven; waarin ieders opvatting gehoord en serieus genomen wordt en verschil in ervaring en perspectief wordt erkend. Een veilig werkklimaat is hiervoor een noodzakelijke voorwaarde. Collegialiteit, respect en werkplezier moeten een vanzelfsprekendheid zijn en op ongepast gedrag willen we alert reageren. Wat je kan doen als je ongepast, of erger, grensoverschrijdend gedrag ervaart, lees je op de pagina Sociale veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.