Universiteit Leiden

nl en

Gedragscode Integriteit

Iedereen die te maken heeft met de Universiteit Leiden, moet erop kunnen vertrouwen dat wij integer handelen. De Gedragscode Integriteit beschrijft hoe we dat met elkaar realiseren. Of het nu gaat om onderzoek, omgang met studenten, inkoop of het gebruik van gebouwen en terreinen.

Het College van Bestuur heeft de Gedragscode Integriteit vastgesteld. In deze code worden de voornaamste regelingen en gedragscodes op het gebied van integriteit overzichtelijk onder je aandacht gebracht.

Meer bewustzijn over integriteit

Integriteit gaat pas leven als je erover nadenkt en erover in gesprek gaat met je collega's. De Gedragscode Integriteit geeft een kader geeft voor integer handelen. De code:

  • Beschermt je tegen ongewenst gedrag.
  • Helpt je om risico's te onderkennen.
  • Maakt het makkelijker om weerstand te bieden aan verleidingen.
  • Helpt je om druk van buitenaf te weerstaan.

Voor iedereen

De gedragscode geldt voor iedereen die in dienst is van de Universiteit Leiden. Ook van externe medewerkers verwachten we dat zij in de geest van deze gedragscode handelen. Of het nu om uitzendkrachten, vrijwilligers of ingehuurde zzp’ers gaat.

Blijf alert en kritisch

Soms zijn er situaties waarin de gedragscode niet voorziet. Bovendien veranderen omstandigheden regelmatig door nieuwe ontwikkelingen. Hierin heb je een eigen verantwoordelijkheid. Weeg altijd zelf af of je handelen integer is en blijf hierover in gesprek met je leidinggevende en collega’s. Je kunt hierover ook in vertrouwen contact opnemen voor advies van een vertrouwenspersoon.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.